In april 2017 realiseerde aannemer AKOR een modelwoning aan de Jan Steenstraat 97. Met deze woning testten we hoe de onderhoudswerkzaamheden zouden verlopen. Daarna konden de bewoners in de modelwoning zien wat er allemaal onder handen werd genomen. Dat was nogal wat. 

Werkzaamheden aan de woningen (hoofdlijnen)

Verduurzaming
-  Isolatie van het dak, de gevels en de 1ste verdiepingsvloer
-  Plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas
-  Aanleg/installeren van cv-installatie met radiatoren en mechanische ventilatie
Door deze verbeteringen hebben deze woningen straks energielabel A of A+.
 
Planmatig onderhoud
-  Vernieuwen keuken
-  Vernieuwen badkamer
-  Vernieuwen toilet

Waarom doen we dit ook al weer? 
We willen voldoende betaalbare woningen beschikbaar houden voor onze huurders. Daarbij is niet alleen de huurprijs, maar zijn ook de energiekosten van belang. Door woningen te verduurzamen kunnen mensen zuiniger stoken. Daarnaast zorgen de werkzaamheden voor comfortabele woningen waar vocht, tocht en schimmel niet meer aan de orde hoeven te zijn.

Impact bewoners
Bewoners hebben na het onderhoud en de verduurzaming maatregelen een woning die comfortabel is. We vragen tijdens de werkzaamheden wel het nodige van de bewoners, want de werkzaamheden worden in bewoonde staat uitgevoerd. Dat gaat niet zonder overlast, die we zoveel mogelijk proberen te beperken. Daarover maakten we goede afspraken met bewoners en aannemers. Ook was er een vertoefwoning ingericht waar bewoners overdag terecht konden voor een kopje koffie, de was of om gewoon even rustig te zitten. Met informatiebijeenkomsten in een modelwoning, persoonlijke gesprekken en spreekuren informeerden we bewoners, bereidden we hen voor en begeleidden we hen.
 
Akkoordverklaringen
Beter Wonen kon niet zomaar aan de slag. Voor de verduurzamingsmaatregelen en de bijbehorende huurverhoging moeten huurders akkoord geven. Daarbij geldt dat wanneer 70% van de huurders akkoord gaat, we bij alle bewoners de werkzaamheden en huurverhoging mogen doorvoeren. Gelukkig zagen veel bewoners de voordelen van de maatregelen en hebben daarvoor de huurverhoging over. Bij alle 3 flats gingen voldoende bewoners akkoord met de onderhoud en verduurzamingsmaatregelen.  
 

Planning
Is, na het overwinnen van een onvoorzien technisch punt en een enkel sociaal vraagstuk, goed verlopen. Oplevering van alle binnenwerkzaamheden was in november 2017.