Wat leeft er in Aadorp?

Belofte maakt schuld: in januari 2019 waren vertegenwoordigers van gemeente, politie en woningstichting Beter Wonen en de en het huurdersplatform SHBW met koffie en krentewegge in Aadorp om met de inwoners te praten over het wel en wee in het dorp.

Dat leverde mooie gesprekken op. We zegden toe om net voor de vakantie terug te komen, en dan met een zomerse versnapering. Zaterdag 6 juli 2019 was het zover en waren we opnieuw in Aadorp.
Met een busje stonden we van 10.00 tot 11.15 uur op de hoek van de Acacialaan en Eikenlaan en van 11.30 tot 12.45 uur op de hoek van de Bruglaan en de Sluisweg.

We nodigden buurtbewoners van harte uit om even aan te komen voor een vervolg kennismaking. Aanwezig waren dit keer:
Wijkagent: Henk Buis
Wijkregisseur Beter Wonen: Elske Alberts
Wijkbeheerder Beter Wonen: Karel Tenwolde
Wijkregisseur gemeente Almelo: Marcel Pullen
SHBW

We spraken met enkele bewoners. Zij kwamen niet met grote zaken naar voren. Wel was het prettig om even weer peroonlijk contact te hebben. Er is over het algemeen tevredenheid over de gang van zaken tot nu toe en dat is goed.

We hopen dat door deze kennismakingen in de wijk, mensen makkelijker contact leggen met ons wanneer er iets aan de orde is.