Het jaar 2020 loopt ten einde. Het was een jaar waarin het coronavirus ons op allerlei manieren dwarszat. Er was veel persoonlijk leed, bijvoorbeeld door overlijden en langdurige gevolgen van ziekte. Ook is er persoonlijk leed door het wegvallen van werk en inkomen. De één raakt het meer dan de ander.

 

 

 

 

 

 

Wij danken u voor uw begrip

Wij merken ook de beperkingen van de veiligheidsregels bij de uitvoering van ons werk. Dit is niet optimaal voor u en voor onszelf. Toch proberen wij - waar mogelijk - ons werk door te zetten. En dankzij uw begrip en medewerking lukt dat goed. Wij weten dat het van u uithoudingsvermogen vraagt. Uw positieve houding daarin - het aanpassen aan wat kan en mag - waarderen wij zeer. Wij zijn daar dankbaar voor.

 

Helaas is deze vervelende periode nog niet voorbij. Deze situatie vraagt nog steeds veel extra aandacht voor elkaars welzijn en gezondheid. Samen met u hopen en wensen wij dat de maatregelen komend jaar afgeschaft kunnen worden.

 

Ik wens u, mede namens alle medewerkers van Beter Wonen, een gezond en fijn 2021. Hopelijk zijn er in 2021 veel nieuwe kansen en mogelijkheden voor u, samen met de mensen waar u om geeft.

 

Marjan Nekkers

Directeur-bestuurder