Overzicht projecten 2021
Vanaf begin 2021 vindt u op onze website alle ‘bouw’projecten onder één aparte knop boven in de
menubalk. Op die manier kunt u eenvoudig en duidelijk de ontwikkelingen per project volgen.


Voor nu vindt u
hieronder een overzicht van wat we bouwkundig bereikten in 2020 en onze
plannen voor 2021.


Schoolstraat en Klimopstraat en omgeving 2020
Begin 2020 rondden we de verduurzamingsprojecten aan de Schoolstraat en Klimopstraat en omgeving af.

Uithuizen en sloop eengezinswoningen Ossenkoppelerhoek 2020
In 2018 en 2019 onderzochten we verduurzamingsplannen voor de geschakelde ‘platte’ eengezinswoningen die uitkeken op de J. Steenstraat. Dit ging om 4 x 3 geschakelde woningen. Bij de toetsing van wat technisch en financieel haalbaar was, bleek dat het opknappen van de woningen niet de gewenste kwaliteit zou opleveren. We kozen daarom voor sloop en nieuwbouw. Dat was een hele omslag voor de bewoners. Zij gingen, samen met ons, zoeken naar andere/ vervangende woonruimte. Dit is gelukt.

Vervangende nieuwbouw Ossenkoppelerhoek, 2021
Aan de F. Halsstraat, J Vermeerstr en J. Steenstraat bouwen we in totaal 16 energiezuinige eengezinswoningen.
Dit woningtype bouwen we ook aan de Witvoeten- en Gravenstraat. De bouw start in 2021.


Uithuizen en sloop Gravenstraat/Witvoerenstraat 2020-2022
Bij deze woningen gold dat opknappen en verduurzamen, niet de gewenste kwaliteit zou opleveren. We kozen daarom voor sloop en nieuwbouw. Het afgelopen jaar verhuisden de bewoners naar een andere of vervangende woning. We boden de bewoners een goed sociaal plan. Echter vooral dankzij de medewerking van de bewoners zelf slaagden we in het vinden van passende woonruimte voor hen.

Planmatig onderhoud, planning 2021
Net als in 2020 en alle voorgaande jaren, voert Beter Wonen planmatig onderhoud uit aan woningen. Daarmee zorgen we dat onze woningen technisch goed in orde blijven. Hier vindt u de planning van planmatig onderhoud 2021.

Nieuwe bestemming Acaciaschool 2020 - 2022
De voormalige Acaciaschool stond lange tijd leeg. Veel ideeën kwamen langs maar belandden in de prullenbak. De afgelopen paar jaar formuleerden we samen met De Drie Notenboomen een haalbaar en uitvoerbaar plan. Omwonenden reageerden blij en tevreden op deze nieuwe ontwikkelingen. In de Acaciaschool komt een Herbergier en in nieuwbouw op het voormalige schoolplein een Thomashuis.

Bavinkstr_Grotestr nieuwbouw 2020-2021
De nieuwbouw van 10 aardgasvrije eengezinswoningen aan de Bavinkstr_Grotestraat vordert goed. De fundering is net voor de Kerst gelegd. In het nieuwe jaar gaan we verder de lucht in.

Nieuwbouw 2021 - 2022
Er zijn plannen voor nieuwbouw aan Parallelweg/Appelstr en de Bornerbroeksestraat. Hierover leest u in de komende nieuwsbrief meer.

Verduurzaming fase 2 2020 - 2022
In 2021 starten we met de uitvoering van verduurzamingsprojecten fase 2. Hier leest u over de werkvolgorde en de stand van zaken bij Deldensestraat en Haagbeuk.

Asbest en Asbestkaart, 2020 en verder
We informeerden u over asbest in uw woning via onze nieuwsbrief en onze website. Informatie die
van belang is
wanneer u in uw woning gaat klussen (boren/hakken/slopen).