Voorrang krijgt u niet zomaar. Als de ene woningzoekende voorrang krijgt, moet een andere woningzoekende immers langer wachten. Alleen in bijzondere situaties kunt u via een urgentieverklaring voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Er moet dan altijd sprake zijn van een dringende sociale of medische omstandigheid.

 

Urgentie om medische redenen

Heeft u een acuut medisch probleem en is uw huidige woning daardoor niet geschikt? In dit soort gevallen is sprake van een medische urgentie. Aan het aanvragen van een medische urgentie zijn geen kosten verbonden. U kunt een urgentie aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente Almelo. Het loket is te bereiken op telefoonnummer (0546) 54 11 11 van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

 

Urgentie om sociale redenen

Een urgentieverklaring om sociale redenen wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties afgegeven. Er worden allereerst voorwaarden gesteld aan uw woonsituatie. Verder moet u aantoonbaar maken dat er sprake is van een noodsituatie, dat u niet zélf verantwoordelijk bent voor het ontstaan van de noodsituatie en dat u deze ook niet zelf kunt oplossen.

 

Dubbele urgentie aanvragen niet mogelijk

Een aanvraag is óf medisch óf sociaal. U kunt dus niet beiden tegelijk aanvragen. Als er medische en sociale redenen zijn waarom u een urgentie wilt aanvragen, is de vraag welke van beiden het  'zwaarst' weegt. Als u bijvoorbeeld dakloos dreigt te worden, dan is een sociale urgentie aanvragen het meest voor de hand liggend. Als u door lichamelijke beperkingen niet langer in uw huidige woning kunt blijven wonen, dan is er sprake van een medische urgentie. Een gecombineerde aanvraag is dus niet mogelijk.

 

Meer informatie en urgentie aanvragen

Op de website www.woonburoalmelo.nl vindt u meer informatie over (het aanvragen van) urgentie. Ook leest u hier de voorwaarden voor het aanvragen van urgentie. De onafhankelijke Urgentiecommissie beoordeelt uiteindelijk uw urgentie-aanvraag.