Op donderdag 28 april tekenden wethouder Jan Martin van Rees (gemeente Almelo), Trudy Vos (bestuurslid ROC van Twente), de directeuren van BPD en Nijhuis Bouw B.V. en Marjan Nekkers (directeur-bestuurder Beter Wonen) een overeenkomst voor ontwikkelingen rondom het Thorbeckegebied. In totaal worden in dit gebied ruim honderd woningen gebouwd. Ook komt er een nieuw gebouw van het ROC van Twente naast het hoofdgebouw.

 

 

 

Sloop en nieuwbouw door Beter Wonen

Aan de Thorbeckelaan slopen wij in totaal 48 portiekwoningen, verdeeld over twee flats. Wij hebben de vroegere bewoners geholpen om een passende woning te vinden. Inmiddels staan de flats leeg. Door de sloop van de portiekwoningen kunnen we vervangend bouwen aan de Bornerbroeksestraat en de Parallelweg/Appelstraat. Deze nieuwbouwplannen zijn nog in de voorbereidende fase. Het plan is om in totaal ruim vijftig woningen te bouwen.

 

Nieuwbouw door Nijhuis Bouw

In het Thorbeckegebied bouwt Nijhuis Bouw (namens BPD) 84 woningen in de vrije sector. Deze woningen komen op de plaats waar wij 48 portiekwoningen slopen (zie hierboven) en waar basisschool De Rank en een ander gebouw van het ROC van Twente worden gesloopt.

 

Nijhuis Bouw zorgt ook voor de ontwikkeling van het nieuwe gebouw van het ROC van Twente, naast het huidige hoofdgebouw. Op de bovenste verdieping van dit gebouw komen nog eens veertien appartementen.

 

Alle partijen zijn blij met dit project

De ontwikkelingen in het Thorbeckegebied zijn heel belangrijk voor de stad Almelo en de wijk Kerkelanden. Alle partijen zijn het daarover eens en zijn blij met de getekende overeenkomst. Op onze projectenpagina kunt u meer lezen over onze plannen voor sloop en nieuwbouw.