Marjan Nekkers wordt per 1 november a.s. de nieuwe directeur-bestuurder van Beter Wonen. Zij neemt daarmee het stokje over van Peter van der Hout die per 1 september een andere baan heeft geaccepteerd. Hanneke de Rijter, momenteel manager Strategie en Beleid, neemt tussen 1 september en 1 november waar als directeur-bestuurder. 

 

Dankzij de inzet van allen is de werving- en selectieprocedure succesvol verlopen. De Raad van Commissarissen, Managementteam, Ondernemingsraad en Stichting Huurdersplatform Beter Wonen hebben een onvoorwaardelijk positief advies uitgesproken voor de benoeming van Marjan Nekkers. Allen zagen in haar de kandidaat die naadloos past in het voorgelegde profiel. De Autoriteit Woningcorporaties heeft de voorgenomen benoeming getoetst en een positief advies gegeven.

 

De RvC is erg blij met de komst van Marjan Nekkers als directeur-bestuurder om samen met de organisatie richting te geven aan de verdere ontwikkeling van Beter Wonen.
Marjan heeft veel ervaring als bestuurder en leidinggevende. Zij is haar loopbaan gestart bij de politie en heeft daarna in verschillende leidinggevende posities gewerkt bij de overheid. Momenteel is zij Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris van de gemeente Oost Gelre.