Vanaf januari 2021 zijn er nieuwe inkomensgrenzen voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Voor 2021 is

€ 752,33 de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Vooral huishoudens met een inkomen tot € 40.024 (prijspeil 2021) huren een woning bij een woningcorporatie. In dit bericht vertellen wij u wat de veranderingen voor u betekenen.

 

Kansen voor middeninkomens

Jaarlijks verhuren corporaties ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen tot € 40.024 (prijspeil 2021). Daarnaast mag een corporatie tot 2022 10% van de vrijkomende woningen verhuren aan huishoudens met een inkomen tussen € 40.024 en € 44.655. Beter Wonen en Sint Joseph maken actief gebruik van deze ruimte. Hierdoor hebben woningzoekenden met een middeninkomen ook ruimte om een sociale huurwoningen te huren. De laatste 10% mag een corporatie ‘vrij’ verhuren. Hierbij geldt dat Beter Wonen en Sint Joseph een maximaal inkomen hanteren van € 50.000.

 

Inkomen bijwerken voor een passend aanbod

Door het stellen van maximale inkomens zorgt de overheid dat mensen een woning huren met een huurprijs die past bij het inkomen. Dat is belangrijk omdat er ook ruimte moet zijn om de kosten voor gas, water, licht en servicekosten te betalen. Voor de mensen die ingeschreven staan bij het Woonburo, is het handig om de inkomensgegevens goed in te vullen. We sturen namelijk tips voor woningen die passen bij het inkomen.

 

Controleren inkomen

Wanneer een woningzoekende aan de beurt is, controleren wij het inkomen. We kijken hierbij naar het huidige inkomen en het inkomen op de inkomensverklaring van 2019 of 2020. Dit is verplicht volgens de wet. Het is daarom belangrijk dat het inkomen klopt. Is het inkomen op dit moment lager dan op de inkomensverklaring van vorig jaar? Dan kan de woningzoekende dit aan ons laten zien met een loonstrook of uitkeringsgegevens. Als de woning dan wel bij het inkomen past, mag de kandidaat de woning bekijken. Na dit kijkmoment beslist iemand of hij/zij in de woning wil wonen.

 

Passend toewijzen

Vanaf januari 2021 gelden de volgende inkomensgrenzen voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Deze informatie is ook te vinden op de website van Woonburo Almelo.

 

 

 

Wat bepaalt de volgorde voor het krijgen van een woning?

Het (gezamenlijke) jaarinkomen, de huurprijs en hoelang u ingeschreven staat bij het Woonburo bepalen de volgorde. De eerste kandidaat op de lijst mag kiezen of hij/zij de woning wil accepteren. Wanneer de eerste kandidaat de woning weigert, bieden we de woning aan de tweede kandidaat aan en zo verder.

 

Reageren via Woonburo Almelo

Om te reageren op een woning, is iemand ingeschreven als woningzoekende bij het Woonburo Almelo. Woningzoekenden reageren zelf online op huurwoningen via de website www.woonburoalmelo.nl. Hier staat het aanbod van woningen van Beter Wonen en Sint Joseph.