Op 9 maart vierde Beter Wonen, samen met bewoners en betrokkenen de succesvolle afronding en oplevering van de eerste fase van Het Woonkwadrant. De vernieuwbouw van de oude Kloosterhofflat waarin vijfendertig ruime, eigentijdse en vooral ook betaalbare appartementen zijn gerealiseerd.

De gasten werden verwelkomd met een drankje. Zij hadden al dan niet een boek meegenomen waardoor zij geraakt waren. Deze werd als welkomsgeschenk in de boekenkast in de tuinkamer geplaatst.
Er is een leuk aantal boeken binnen gebracht.

Bart Mulder, wijkregisseur, verwelkomde de gasten en sprak zijn dank uit richting de medewerkers en bedrijven die het welslagen van dit project mogelijk maakten waaronder AKOR en SuVC. Een speciaal welkom was er voor de bewoners die uiteindelijk Het Woonkwadrant een levendige hart geven.

Ria Kleinhaarhuis een bewoonster die terugkeerde op haar oude stek (in een geheel nieuwe jas) voerde ook het woord. Zij nodigde alle bewoners uit er samen voor te zorgen dat Het Woonkwadrant een prettig huis wordt voor iedereen. 

De voorzitter van de SHBW, de heer Wim van der Elst, feliciteerde de bewoners, Beter Wonen en Almelo met dit mooie gebouw. Hij benadrukte het belang van een belangenvertegenwoordiging van huurders en nodigde de bewoners uit hieraan deel te nemen.

Intrek bewoners

In november 2017 ontvingen alle bewoners de sleutel van hun appartement. Zij installeerden zich al en wonen nu met plezier in hun nieuwe woning.
Elf bewoners kwamen na een periode van ongeveer een jaar terug naar hun oude woonplek omdat de nieuwe woning, de woonplek en de voorzieningen een grote aantrekkingskracht op hen uitoefenen.

Bewonersvertegenwoordiging

Een voordeel van gezamenlijke intrek is dat iedereen met iedereen in gesprek komt. Hierdoor is al duidelijk dat er interesse is voor de oprichting van een klankbordgroep / bewonersvertegenwoordiging die de belangen van de bewoners gaat behartigen.

Extra ruimtes

Per 1 maart 2018 kwamen ook 4 extra studio’s en een tuinkamer gereed.
Bijzonder hieraan is dat deze extra ruimtes zijn toegevoegd tijdens de bouw.
De studio’s en tuinkamer vullen op een effectieve, sociale en betaalbaar verantwoorde manier loze ruimtes in.

Binnenstadplan

Het Woonkwadrant is het tweede onderdeel van de binnenstadontwikkeling dat Beter Wonen oplevert. Hierdoor komt er meer levendigheid in de stad.
De opbouw van het gebouw is divers en geschikt voor jong en oud, afkomstig uit Almelo en van elders.

Vervolg

Eind van dit jaar wordt de nieuwbouw ‘Haven-Zuid’ met 42 appartementen opgeleverd. Deze eenheden maken straks deel uit van Het Woonkwadrant waar ook voor hen de hoofdentree is.
Gesprekken met de vele kandidaat huurders zijn in volle gang.

Stadstuin

Na oplevering van de nieuwbouw volgt de herinrichting van het stadsplein en de stadstuin. Voor de stadstuin zoekt gemeente en Beter Wonen naar een passende naam. Genodigden en bewoners leverden op 9 maart daarvoor veel verschillende ideeën in. Om tot een besluit te komen, buigen gemeente, Beter Wonen en bewoners zich daarover op een later moment.