Ieder jaar maken wij een bestuursverslag en jaarrekening. In het bestuursverslag staat precies wat wij in een bepaald jaar hebben gedaan. In de jaarrekening staan de belangrijkste getallen, zoals onze inkomsten en uitgaven. Omdat het bestuursverslag en de jaarrekening erg uitgebreid zijn, delen we ook graag een korter overzicht.

 

Samenwerken met Sint Joseph

Wij werken veel samen met Sint Joseph. Sint Joseph is, net als wij, verplicht om een bestuursverslag en jaarrekening te maken. Om te laten zien wat we gezamenlijk voor Almelo betekenen, maakten we samen een overzicht van onze werkzaamheden. In dit overzicht staat wat we in 2021 deden en wat we in 2022 nog willen doen. Het overzicht staat onderaan deze pagina.

 

Almelose huurders zijn over het algemeen erg tevreden

In het overzicht staan mooie rapportcijfers voor Sint Joseph en Beter Wonen. Voor de algemene dienstverlening krijgen we gemiddeld een 7,4. Voor de andere vier onderdelen scoren we telkens (bijna) een 8,0. Sint Joseph en Beter Wonen zijn erg trots op deze cijfers, maar we weten ook dat we onze dienstverlening nog kunnen verbeteren. Hier blijven we mee bezig.

 

Steeds meer actief woningzoekenden

In het overzicht staat dat er vorig jaar 3.889 actief woningzoekenden waren. Dit zijn er meer dan in 2020. Toen waren er namelijk 3.432 actief woningzoekenden. We zien dat de slaagkans op een woning afneemt en dat mensen gemiddeld langer staan ingeschreven. Dit past in het landelijke beeld dat de drukte op de woningmarkt toeneemt.

 

Veel onderhoud en verduurzaming

Sint Joseph en Beter Wonen zijn ook druk bezig met onderhoud aan woningen en verduurzaming. In 2021 plaatsten we zo'n 6.600 rookmelders en honderden nieuwe keukens. Zelf hebben we woningen verduurzaamd aan onder andere de Deldensestraat en Haagbeuk.

 

Onze werkzaamheden in 2022

In 2022 blijven we aandacht besteden aan betaalbaar, fijn en veilig wonen voor onze huurders. Dit doen we samen met onze partners, zoals de gemeente, maatschappelijke organisaties en de huurdersorganisaties.

 

Volledige verslagen

Wilt u het volledige bestuursverslag lezen? Of zoekt u de complete jaarrekening van Beter Wonen? Kijk dan op deze pagina.