Het landelijk woonbeleid is scheef. Daardoor neemt de woon- en leefbaarheidsproblematiek in Noord- en Oost-Nederland toe. Dit is voor veertig woningcorporaties uit Noord- en Oost Nederland reden om in een gezamenlijke campagne (Scheef Beleid) aandacht te vragen voor deze scheve wet- en regelgeving. Uiteraard doen Sint Joseph en Beter Wonen ook mee.

 

Niet méér bouwen, maar ánders en flexibel bouwen

Het antwoord op de wooncrisis in ons gebied is niet méér bouwen, maar ánders en flexibel bouwen. We hebben huizen nodig die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. Nu en over twintig jaar. Huizen voor jongeren, voor gezinnen, maar ook voor ouderen en kwetsbaren die zo langer zelfstandig kunnen wonen. Zo bouwen we écht voor de toekomst.

 

En daar zit de uitdaging: we moeten bestaande huizen grondig aanpassen of ze slopen en vervangen door nieuwbouw. Beide opties zijn veel duurder dan op een leeg stuk grond nieuwe woningen bouwen. En daardoor kan het financieel niet uit. Dat zit zo: als we geen extra nieuwe huizen bouwen, bouwen we geen ‘onderpand’ op. En dat zorgt ervoor dat we geen leningen krijgen voor het slopen, herbouwen of omvormen van bestaande huizen. Tegelijkertijd krijgen wij geen korting op de verhuurdersheffing, want deze korting geldt alleen voor het bouwen van nieuwe huizen. Zo lopen we dus vast in de noodzakelijke, grootschalige transformatie van de woningvoorraad in Noord- en Oost-Nederland.

 

Niet alleen investeren in stenen, maar juist ook in leefbaarheid

Als corporaties voelen we ons niet alleen verantwoordelijk voor de woningen, maar ook voor de woonomgeving van onze huurders. We willen daarom niet alleen investeren in stenen, maar juist ook in leefbaarheid. En die staat in onze regio onder druk. Het voorzieningenniveau daalt. Ook het voortbestaan van belangrijke sociale ontmoetingsplekken – zoals buurthuizen, dagbestedingen en verenigingen – is soms onzeker. Er zijn steeds minder mensen die zich ervoor kunnen inzetten en inkomsten lopen terug. Straten en buurten gaan hierdoor achteruit.

 

We doen wat we kunnen en zoeken volop de samenwerking met lokale en regionale partners. Maar onze middelen en mogelijkheden schieten tekort. De wooncrisis in ons gebied kunnen we alleen bestrijden als Den Haag ons meer ruimte geeft.

 

Wij doen een dringend beroep op Den Haag

Geef ons beleidsruimte en maak het mogelijk dat we lokaal en regionaal maatwerk kunnen leveren. Maak regels minder star, procedures eenvoudiger en beslistermijnen korter. En geef ons de ruimte om te investeren in leefbaarheid.

 

Geef ons financiële ruimte en schaf de verhuurdersheffing af. Deze gaat rechtstreeks ten koste van onze investeringen. Terwijl die hard nodig zijn voor mensen die op een passend en duurzaam huis wachten. We vragen niet om extra geld, maar om een belastingverlichting.

 

Kortom: geef ons meer ruimte en maak het mogelijk dat we mensen met een laag inkomen een passende en betaalbare woning kunnen bieden. Maak het mogelijk dat we buurten en wijken leefbaar houden. Maak het mogelijk dat alle huurders in Noord- en Oost-Nederland – van 0 tot 100 – prettig en veilig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

 

Wilt u meer informatie over de campagne? Bezoek dan www.scheefbeleid.nl.

 

Namens Sint Joseph en Beter Wonen