Samenwerkingsovereenkomst ketenaanpak maatschappelijke opvang getekend!

 

Vijf maatschappelijke organisaties, de beide woningcorporaties en de gemeente Almelo gaan intensiever samenwerken om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Bij de samenwerking zijn naast de gemeente Almelo, Humanitas onder Dak, Tactus, Dimence, het Leger des Heils, RIBW, Beter Wonen en Sint Joseph betrokken. Door de intensieve ketenaanpak wil de gemeente de druk op de maatschappelijke opvang verminderen.

 

Samen bereiken we meer

“Het grote voordeel van deze ketensamenwerking is dat we effectiever en efficiënter kunnen werken voor de dak- en thuislozen in onze regio”, licht wethouder Eugène van Mierlo toe. “Zo kunnen we maatschappelijke resultaten behalen die we als individuele organisaties zelf nooit kunnen bereiken.”

 

Schulden leiden niet automatisch meer tot opvang

Het project is gericht op onder meer zwervers, verslaafden en bijvoorbeeld mensen die vanwege schulden uit huis gezet zijn. Binnen de samenwerking is er nadrukkelijk aandacht voor mensen met schulden. Financiële problemen mogen minder automatisch aanleiding geven tot een beroep op maatschappelijke opvang. Ook willen de partners de tijd waarin mensen een beroep doen op maatschappelijke opvang verkorten.

 

Inzet corporaties

De corporaties willen bijdragen aan een goede overgang van de opvang naar het reguliere wonen en werken aan het wegnemen van schuldenproblematiek. Ook zetten ze in op preventie en zorg voor de effecten op de wijk en buurt.

Lees ook Tubantia, 5-3-2019