Op 5 december 2019 is een verklaring over de prestatieafspraken ondertekend namens de gemeente Almelo, Sint Joseph, Beter Wonen, de HAR en de SHBW. In deze verklaring is vastgesteld dat de huidige prestatieafspraken 2019 t/m 2023 met een jaar worden verlengd.

 

Medio 2019 startte de gemeente Almelo met een nieuwe Woonvisie voor de komende jaren. Beter Wonen participeert hierin. De Woonvisie is een belangrijke basis voor het maken van prestatieafspraken. In 2020 werken we toe naar een nieuwe werkwijze die gebaseerd is op een gezamenlijke langere termijnagenda. Zodra de Woonvisie Almelo 2030 is vastgesteld, dit verwacht de gemeente in tweede helft 2020, worden de nieuwe prestatieafspraken 2021 en verder, daarop gebaseerd.