Op 11 februari 2019 tekenden de directeur-bestuurder van Beter Wonen en de voorzitter van de SHBW (stichting huurdersplatform beter wonen) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

In deze vernieuwde overeenkomst is duidelijker beschreven wat de doelen zijn van de beide organisaties.
Ook staat erin op welke manier Beter Wonen de SHBW mogelijkheden biedt om een goede huurdersvertegenwoordiging te vormen.

De SHBW is de officiële gesprekspartner als het gaat om een aantal belangrijke huurderszaken. Deze staan concreet beschreven in de overeenkomst.
De SHBW leden zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van alle relevante ontwikkelingen in de markt zodat zij een volwaardige gesprekspartner zijn voor Beter Wonen en een gefundeerd advies en onderbouwd toestemming kunnen geven.

Stichting Huurdersplatform Beter Wonen (SHBW) heeft een eigen website waarop u voor u belangrijke informatie vindt.