Op 11 februari 2019 tekenden de directeur-bestuurder van Beter Wonen en de voorzitter van de SHBW (stichting huurdersplatform beter wonen) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

In deze vernieuwde overeenkomst is duidelijker beschreven wat de doelen zijn van de beide organisaties. Dat was nodig vanwege de herziene Woningwet.
Ook staat erin op welke manier Beter Wonen de SHBW mogelijkheden biedt om een goede huurdersvertegenwoordiging te vormen.

De SHBW is de officiële gesprekspartner als het gaat om een aantal belangrijke huurderszaken. Deze staan concreet beschreven in de overeenkomst. Bijvoorbeeld adviesrecht bij vaststellen huurprijsbeleid en prestatieafspraken met gemeente en collega corporatie of instemmingsrecht bij vaststellen sociaal plan/statuut, beleid & procedure bij verhuizing of bij het geven van de eigen zienswijze bij verbindingen en fusie.
De SHBW leden zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van alle relevante ontwikkelingen van de Volkshuisvesting in Almelo zodat zij een volwaardige gesprekspartner zijn voor Beter Wonen en een gefundeerd advies en onderbouwd instemming kunnen geven.

Stichting Huurdersplatform Beter Wonen (SHBW) heeft een eigen website waarop u voor u belangrijke informatie vindt.
Zij staan open voor nieuwe leden!