Beter Wonen doet mee aan Schuldenlab Almelo

Koningin Maxima zet het Schuldenlab Almelo op de kaart.

Schuldenlab Almelo is net als Stichting SchuldenlabNL een samenwerkingsverband. Partners uit de publieke (woningcorporaties) en private (bedrijven) sector zoeken samen naar innovatieve, vernieuwende oplossingen voor de schuldenproblematiek. Oplossingen die effect hebben, ontwikkelen ze verderen. Via Schuldenlab Almelo zet de gemeente zich in om kwetsbare inwoners schuldenzorgvrij te maken waardoor zij weer grip krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie en zij hun toekomst weer positief tegemoet kunnen zien.

 

Doorbraakmethode
Almelo werkt al met de Doorbraakmethode. Gezinnen met verschillende problemen ontvangen gerichte hulp van goed samenwerkende organisaties. De hulp richt zich op nieuwe mogelijkheden voor het gezin. ING financiert dit project. De gemeente maakt gebruik van ervaringen en projecten van het Schuldenlab in Den Haag. Bijvoorbeeld het Jongeren Perspectief Fonds. Vanuit dit Fonds worden jongeren met schulden, die daardoor belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling, intensief begeleid. Niet de schuld maar het toekomstperspectief van de jongere is hier van belang. Almelo wil meer grip krijgen op bewindvoering. Samen met buurgemeenten, de rechtbank en gespecialiseerde partijen zoekt Almelo daarvoor naar nieuwe mogelijkheden.

 

Doel Schuldenlab
Doel van het Schuldenlab Almelo is de zelfredzaamheid van mensen, met financiële problemen, vergroten. Mogelijkheden bieden zodat ze de eigen problemen kunnen oplossen. Handreikingen geven zodat ze kunnen voorkomen dat ze in de toekomst opnieuw in de schulden komen. Schuldenproblematiek doorbreken!