Van 5 tot en met 7 oktober organiseerden wij activiteiten in het teken van de Week van het Huren. Het centrale thema was ‘vergroenen’: minder steen en meer groen in de (voor)tuin. Op maandag, dinsdag en woensdag bezochten wij enkele Almelose wijken en deelden wij vlinderstruiken uit. Verder konden huurders met een voortuin deelnemen aan een prijsvraag. De winnaar van deze prijsvraag is woonachtig aan de Reigersstraat.

 

Bakfietsen en vlinderstruiken
Maandag 5, dinsdag 6 en woensdag 7 oktober trokken wij met bakfietsen drie Almelose wijken in om vlinderstruiken uit te delen. Wij bezochten achtereenvolgens Windmolenbroek, De Riet en Nieuwstraatkwartier. Ondanks het slechte weer hebben wij alle dagen tussen de 80 en 100 vlinderstruiken uitgedeeld en een aantal goede gesprekken gevoerd met huurders over vergroenen en andere zaken. In totaal deelden wij zo’n 285 vlinderstruiken uit. Kinderen ontvingen van ons bloembollen, zodat zij hun eigen bloemen kunnen laten groeien.

 

Een leuk detail: één van de bakfietsen die wij gebruikten, is de bakfiets die Beter Wonen al jaren in bezit heeft. Vroeger werd deze bakfiets gebruikt door vakmannen, maar de laatste tientallen jaren niet meer. Een medewerker van Beter Wonen, Henry Slettenhaar, heeft de bakfiets helemaal opgeknapt, zodat hij kon worden ingezet voor deze actie.

 

Relevant thema
Vergroening is een relevant thema, omdat veel tuinen nauwelijks planten of bloemen bevatten. Versteende tuinen zijn niet alleen slecht voor de waterafvoer, maar zorgen ook voor hittestress. Verder bevordert vergroening de leefbaarheid en biodiversiteit in wijken. Met deze gedachte heeft Beter Wonen de actie tijdens de Week van het Huren opgezet. Hierbij werd onder andere samengewerkt met Avedan en het Zone.college. Ook de gemeente Almelo ondersteunde de activiteiten tijdens de Week van het Huren van harte.

 

Prijsvraag
Naast het uitdelen van vlinderstruiken en bloembollen in drie Almelose wijken, konden alle huurders van Beter Wonen met een voortuin meedoen aan een prijsvraag. De winnaar van de prijsvraag, de familie Kuipers uit de Reigersstraat, ontving een kwaliteitsimpuls (vergroening) van de voortuin. Twee studenten van het Zone.college, Siem en Geert, voerden dit project uit in het kader van hun opleiding. Zij namen contact op met fam. Kuipers en bespraken met hen de wensen: veel groen, ook bodembedekkers en passend in het straatbeeld. Aan de hand daarvan ontwierpen Siem en Geert een plan, ze stelden een materialenlijst en kostenberekening op. Na goedkeuring door fam. Kuipers en Beter Wonen, bestelden de jongens het benodigde materiaal en voerden hun ontwerp in twee dagen in het echt uit. Reactie van de heer Kuipers: Fantastisch, echt fantastisch! En daarmee doelt hij op het eindresultaat en ook op de wijze waarop Siem en Geert zich hebben opgesteld, zich presenteerden: serieus en degelijk. De tuin is 100% naar wens.

Ook met dit voorbeeld geven wij een extra stimulans aan meer groen en minder stenen.

 

Tot slot
Wij kijken terug op een geslaagde week met verschillende activiteiten. Het was waardevol om enkele huurders te spreken over vergroenen en het is goed om hen een extra stimulans te geven voor vergroening. Natuurlijk zijn onze activiteiten slechts een begin en wij hopen hiermee, letterlijk en figuurlijk, de eerste zaadjes te hebben gepland voor meer vergroening. Beter Wonen blijft hier de komende jaren aandacht voor vragen.