Samen met Sint Joseph, gemeente Almelo en Coteq Netbeheer voerden wij onlangs een online campagne om bewustwording rondom de gevaren en gevolgen van hennepteelt te vergroten. Met deze campagne ('Help hennepteelt de wijk uit') wilden wij bovendien inwoners van Almelo informeren over de mogelijkheid om vermoedens van hennepteelt te melden via Meld Misdaad Anoniem. Hieronder blikken we kort terug op de campagne.

 

 

De aanleiding voor de campagne

De belangrijkste aanleiding voor de campagne was dat de problemen rondom hennepteelt in Almelo lijken toe te nemen. In 2019 beëindigden wij bijvoorbeeld vier huurovereenkomsten vanwege hennepteelt in de woning. Dit jaar hebben wij al negen huurovereenkomsten ontbonden wegens hennepteelt. Het lijkt erop dat het probleem rondom hennepteelt groter wordt. En dat gebeurt niet alleen in woningen van Beter Wonen, maar ook in andere woningen. Om de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten te bewaken, zijn wij samen met onze partners een campagne gestart.

 

Vier thema's in de campagne

De online campagne bestond uit vier thema's. In de eerste week legden wij uit hoe u een hennepkwekerij kunt herkennen. In de tweede week bespraken wij de gevaren van hennepteelt voor omwonenden. In deze week legden wij uit wat de gevaren voor u kunnen zijn, wanneer uw buurman bijvoorbeeld een hennepkwekerij heeft. In week drie lichtten wij de gevolgen van hennepteelt voor de teler toe. Tot slot hebben legden wij uit dat u vermoedens van hennepteelt ook kunt melden via Meld Misdaad Anoniem. Als u contact opneemt met Meld Misdaad Anoniem, wordt uw anonimiteit beschermd en weet dus niemand dat u een melding heeft gedaan.

 

Onze aanpak tijdens de campagne

Mede vanwege het coronavirus hebben wij de campagne vooral online gevoerd. De campagne begon in de Week van de Veiligheid (begin oktober) en liep tot ongeveer midden november. In deze periode hebben alle betrokken partijen berichten gedeeld via social media en websiteberichten geplaatst. Daarnaast hebben wij een speciale editie van onze online nieuwsbrief verspreid. Hierin werden alle websiteberichten van de campagne nogmaals uitgelicht. Tot slot hebben wij gezamenlijk contact gezocht met de regionale pers, zodat onze boodschap ook werd verspreid via de media.

 

De resultaten van de campagne

De berichten die alle betrokken partijen hebben gedeeld via social media zijn door duizenden mensen gezien. Bovendien hebben honderden mensen een link geopend van onze speciale nieuwsbrief. Dit betekent dat veel mensen de berichten van de campagne hebben gezien of gelezen.

 

Daarnaast blijkt dat in oktober en november negen meldingen van vermoedens van hennepteelt zijn binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem. Wij kunnen niet zeggen of deze meldingen het gevolg zijn van de campagne, maar dit zijn meer meldingen dan in dezelfde periode in 2019. Dit geeft opnieuw het belang aan van een campagne tegen hennepteelt.

 

Hennepteelt is helaas nog niet de wijk uit, maar wij blijven ons inzetten om hennepteelt sterk terug te dringen.