Zaterdag 26 september vond de uitreiking van de Beste Buur Bokaal plaats in maar liefst elf gemeenten. In Almelo namen 23 personen de moeite om een ‘beste buur’ voor te dragen bij woningstichting Sint Joseph en Beter Wonen. In totaal werden zeventien bewoners genomineerd voor de Beste Buur Bokaal 2020. Een onafhankelijke jury koos hieruit de winnaar.

 

In de kantine van Beter Wonen kwamen de genodigden samen. Vanwege de corona-veiligheidsregels was alleen de top 3 van de genomineerden uitgenodigd met beperkte aanhang.


Marjan Nekkers, directeur Beter Wonen, verwelkomde de gasten en maakte duidelijk waarom beide woningcorporaties deze actie van harte steunen. “Wanneer mensen naar elkaar omkijken en elkaar de helpende hand bieden, zorgt dat voor een veilige en prettige woonomgeving. Het helpt tegen vereenzaming. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Met de opzet van de Beste Buur Bokaal stimuleren we ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten en wijken.”

 

Burgemeester Arjan Gerritsen onderschrijft het belang van goed Twents noaberschap. Aandacht voor elkaar hebben en een helpende hand bieden: het is zo belangrijk.

 

Claudia Beumer, directeur Sint Joseph, overhandigde de genomineerden een boeket bloemen. Ze las voor waarom zij als ‘beste buur’ waren voorgedragen door hun buren. Zij zei ook: “Alle genomineerden, niet alleen de mensen die nu hier zijn, zijn voor ons en hun omgeving van waarde. Daarom brengen wij persoonlijk, na afronding van deze officiële bijeenkomst, bij de overige genomineerden ook een boeket bloemen met attentie langs.” Ze bedankte eveneens de voordragers. Door hun voordracht is het mogelijk eenmaal in het jaar deze ‘beste buren’ in het zonnetje te zetten.

 

De jury, die dit jaar bestond uit een onpartijdig lid, een afgevaardigde van de HuurdersAdviesRaad van Woningstichting Sint Joseph en een vertegenwoordiger van de Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen, werd vertegenwoordigd door Mirjam de Groot (SHBW). Zij zei: “Het kiezen van één winnaar was moeilijk, omdat alle genomineerden echt waardevol en bijzonder zijn. We hebben ons verdiept in alle motivaties die zijn ingeleverd. En we hebben geprobeerd ook achter de regels te lezen. Het is van grote waarde om naar elkaar te blijven omkijken. En dat doen alle genomineerden. Waar wij deze keer de aandacht op willen vestigen, is dat vooral ook jongeren ouderen kunnen ondersteunen. En daar is deze winnaar een prachtig voorbeeld van.”

 

Burgemeester Arjen Gerritsen maakte daarop de winnaar bekend: Ricado Bakker. De burgemeester overhandigde hem de Beste Buur Bokaal 2020.
De buren motiveren zijn voordracht zo: “Ricardo staat altijd voor iedereen klaar en doet dat onbaatzuchtig. Hij is sociaal, vriendelijk, hulpvaardig, altijd optimistisch. Je kunt dag en nacht een beroep op hem doen. Zijn motto: geen woorden maar daden!" Een verdiende winnaar dus.


De blijken van waardering voor ‘er gewoon zijn voor anderen’ vonden de genomineerden erg verrassend en ook heel fijn. Zij vonden het bijzonder dat hun inzet soms gewaardeerd wordt door mensen waarvan ze het niet verwachtten. Een opsteker om gewoon door te gaan.

 

Twents noaberschap
Beste Buur Bokaal is een initiatief van de lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeenten.
 

In het nieuws
Almeloos Weekblad: Ricardo Bakker Beste Buur van Almelo