Beter Wonen maakt haar woningbezit toekomstbestendig. De komende drie jaar willen wij in ongeveer 425 woningen verduurzamingswerkzaamheden uitvoeren.
 

Vooraf technische inspectie
Vooraf laat Beter Wonen deze woningen technisch inspecteren. Daarmee krijgen wij een grondig en goed beeld van de technische staat van de woningen. Het adviesbureau Su-VC leidt het technische inspectie team.

Toegang tot de woning
De inspecteurs kijken graag in alle ruimtes van de woningen voor een zo volledig mogelijk technisch beeld. Huurders zijn vanwege de corona (Covid-19) situatie niet verplicht om mee te werken. Wij vragen natuurlijk wel zoveel als mogelijk is de medewerking van huurders. Voorop staat natuurlijk steeds voldoende veiligheid voor huurder en de inspecteurs.

 

Veiligheid voorop
De inspecteurs werken volgens de regels van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. 
Huurders ontvangen vooraf bericht dat er een technische inspectie aankomt. Daarna geeft Su-VC telefonisch een toelichting op de inspecties en de maatregelen die we nemen om op een veilige manier de woning te inspecteren. Pas als de bewoner akkoord gaat, plannen we een afspraak.


Wat vindt u?
Naast de technische inspectie vragen we ook naar de meningen en wensen van de huurders.  


Alle inspecties gereed
De inspecties van alle complexen lopen ongeveer tot eind oktober 2020.
Nadat wij een duidelijk beeld van de staat van de woningen hebben en de mening en wensen van de huurders kennen, bekijken we hoe we het energielabel kunnen verbeteren. Ook onderzoeken we welke werkzaamheden we aanvullend kunnen uitvoeren voor planmatig onderhoud en verhuurverbeteringen. Dat leggen we vast in een plan van aanpak.


Voortgang
De eerste inspecties zijn uitgevoerd. We krijgen veel medewerking van de huurders. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor.
Dit is samen werken aan beter wonen...!

Op dit moment stellen we voor de eerste complexen een plan van aanpak op. Zodra deze plannen definitief zijn, bespreken we de plannen met aannemers. We willen graag begin 2021 starten met de uitvoering van de werkzaamheden in de eerste complexen.

Wordt vervolgd....