Beter Wonen verkocht 138-verhuureenheden aan AXA Investment Managers.
Het gaat om de gebouwen Thrinon in Hengelo, Vijverzicht en De Oosterhof in Wierden.

 

Beleid
Deze verkoop past in het beleid van Beter Wonen waarin we kiezen voor goed en betaalbaar wonen in vitale buurten in Almelo, voor mensen die hierin niet zelf kunnen voorzien. Onze focus bij het verhuren van woningen ligt vooral op Almelo en de wijken en buurten in de stad. We richten ons daarbij op de woningen in het Daeb-segment (sociale huurwoningen).

 

Proces verkoop
Het verkopen van een complex van woningen (inclusief bedrijfsruimten) is een zeer ingrijpend proces. Vandaar dat de voorbereidingen uiterst zorgvuldig zijn geweest. Wij legden het Huurdersplatform van Beter Wonen (SHBW) en de gemeente Wierden ons voorstel voor. Zij stemden in met de verkoop. Vervolgens informeerden wij de huurders van de betrokken gebouwen over de voorgenomen verkoop en boden gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

Opbrengst verkoop
De opbrengst van de verkoop € 31,75 miljoen euro zet Beter Wonen in voor het aflossen van leningen en voor de verduurzaming van onze bestaande woningvoorraad in Almelo. Verduurzamingsprojecten waaraan wij nu werken zijn: Boven- en benedenwoningen aan de Klimopstraat, Deldensestraat, Hoornbladstraat, eengezinswoningen aan de Resedastraat en Zonnebloemstraat en de appartementen aan de Schoolstraat.

 

Vervolg
Vanuit onze beleidsvisie heeft al het bezit van Beter Wonen buiten Almelo de bestemming verkoop. Op dit moment zijn hiervoor echter geen concrete plannen.

 

25-10-2019