Beter Wonen gaat unieke en bewezen zorgconcepten ontwikkelen in de wijk Nieuwstraatkwartier. In de voormalige Acaciaschool wordt een Herbergier gevestigd en achter dit schoolgebouw wordt een Thomashuis gebouwd. Onlangs hebben Beter Wonen en De Drie Notenboomen, de franchiseorganisatie van de Herbergier en het Thomashuis, hierover een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met deze overeenkomst krijgt de voormalige Acaciaschool een volwaardige herbestemming.

 

Kwaliteitsimpuls

De Acaciaschool is op dit moment een leegstaand schoolgebouw in de wijk Nieuwstraatkwartier, met braakliggende grond daarachter. Het karakteristieke pand ligt op een belangrijke en centrale plek in de wijk. Bij het gebouw komen de Nieuwstraat, Schoolstraat en Nachtegaalstraat namelijk bij elkaar. Achter en rondom de school heeft Beter Wonen haar bestaand bezit verduurzaamd en wordt gewerkt aan een sloop/nieuwbouwproject van 51 gasloze woningen. De herbestemming van de Acaciaschool draagt bij aan meer leefbaarheid in de wijk, een duurzame wijk en het streven van Beter Wonen en De Drie Notenboomen om mensen te huisvesten die niet zelfstandig kunnen wonen. Burgemeester Arjen Gerritsen: “Ik ben blij dat dit icoon weer een meerwaarde krijgt in de wijk. Het is mooi dat er zo’n toekomstbestendig en duurzaam project van de grond gaat komen op deze belangrijke plek.”

 

Unieke zorgconcepten

De Herbergier (rechts op de foto hieronder) en het Thomashuis (links op de foto hieronder) kenmerken zich door kleinschaligheid, ondernemerschap en keuzevrijheid. Het zijn unieke en bewezen zorgconcepten.

 

In een Herbergier vinden circa zestien bewoners met dementie warmte en veiligheid. Elk huis wordt geleid door twee zorgondernemers: een echtpaar of samenwonend stel dat zelf ook in de Herbergier woont. De Herbergier komt in de voormalige Acaciaschool. In Nederland zijn er al 43 andere Herbergiers.

 

Daarnaast is vastgelegd dat op de braakliggende grond achter de Acaciaschool een Thomashuis wordt ontwikkeld. Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor negen mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners wonen er op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht staan er centraal. In Nederland zijn al 119 Thomashuizen.

 

Gezien de demografische ontwikkelingen is de komende jaren behoefte aan dit soort woonzorgconcepten in Almelo.

 

Vervolgstappen

Op dit moment worden de bouwplannen van de Herbergier en het Thomashuis verder uitgewerkt. Het streven is om in de loop van 2021 te starten met de bouwwerkzaamheden. Omwonenden hebben inmiddels een brief ontvangen van Beter Wonen met de eerste informatie over het project.