Per 1 november 2019 is Hans Hammink in functie als voorziter van de RvC van Beter Wonen. Emmy Elgerma is aan de slag gegaan als directeur-bestuurder bij een woningcorporatie in Friesland, zie hieronder.

----------------------------------------

Hierbij informeer ik u namens de Raad van Commissarissen (RvC) over mijn aanstaande vertrek als voorzitter van de RvC van Beter Wonen.

Per 1 november 2019 ga ik aan de slag als directeur-bestuurder bij de Stichting Woningbouw Achtkarspelen, een woningcorporatie in Friesland. Een combinatie van functies is niet mogelijk. Ik vind het jammer dat ik mijn periode bij Beter Wonen moet afsluiten maar ik ben blij dat Hans Hammink bereid is gevonden het stokje als voorzitter per 1 november 2019 over te nemen. Hij is reeds 6 jaar lid van de RvC van Beter Wonen.

Hierdoor ontstaat een vacature in onze RvC. Binnenkort wordt de werving- en selectieprocedure gestart.

Namens de RvC,
Emmy Elgersma,
voorzitter