Kennismaking met Zone.college

Ieder jaar nodigt Beter Wonen haar vrijwilligers uit voor een gezellig samenkomen. Daarbij staat een dank je wel voor hun inzet voor de huurders voorop. Leden van bewonerscommissies, activiteitencommissies, de SHBW, wijkhuurderscommissies en vrijwilligers van de buurtbemiddeling vallen hieronder.

Tijdens dit samenkomen bieden wij onze vrijwilligers de gelegenheid tot onderlinge uitwisseling liefst op een lokatie die prikkelt, tot de verbeelding spreekt. Die blikverruimend is en gerelateerd aan 'dit is ook Almelo!'

Dit keer maken we kennis met het Zone.college, een VMBO en MBO school met inovatief groen en duurzaam onderwijs.

De vrijwilligers, opgedeeld in 4 groepen krijgen ieder de volgende inpsiratiesessies aangeboden:
- André Hoeben, directeur VMBO zone, verzorgt een enthousiaste rondleiding door de school. De grootte en verscheidenheid aan richtingen is een verrassing voor velen.
- Edwin Vos, MBO docent tuin & landschap, neemt de groepen mee in het thema: meerwaarde van een levende tuin. Minder stenen, meer groen!
- Marieke van den Brink, educatieadviseur IVN, laat de groepen ervaren hoe planten, dieren en mensen invloed op elkaar hebben. Welk effect heeft het als je de bomen weghaalt? En wat als de insecten uitsterven? Welke impact heeft dat op de natuur.
- Marc-Jan Hengstman, leerkrachtassistent, geeft in zijn praktijk lokaal inzicht in de robotwereld waarmee wij tegenwoordig allemaal te maken hebben omdat in allerlei apparatuur kleine robotjes zitten. Een onderwerp voor discussie.

Tijdens het afrondende buffet wordt duidelijk dat deze vrijwilligersbijeenkomst een schot in de roos is.
Opmerkingen als "Ik wist niet dat hier zoveel gebouwen staan!" en "wat interessant en afwisselend" en "heel leuk zo'n blik in de robotwereld" geven dat aan.


De SHBW informeert de gasten over de vorming van een Raad en andere actuele thema's. Achtergronden daarover kunt u lezen hun website.
Peter van der Hout verwoordt de tevredenheid over deze samenkomst en uitwisseling. Hij geeft aan dat de thema's biodiversiteit en duurzaamheid hoog op de agenda staan van zowel gemeente als corporaties. Het belang daarvan wordt onderkend.
Dank gaat richting het Zone.college voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Voor haar medewerkers en de IVN voor het opzetten van de inpiratiesessies. Ook de facilitaire ondersteuning wordt bedankt evenals Het Streekformuus voor het verzorgen van de inwendige mens.

Met verwijzing naar een krantenartikel deelt Peter van der Hout de gasten mee dat hij, na 12 jaar intensief betrokken te zijn geweest bij Beter Wonen en Almelo, het roer omgooit en op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Na enige schrikreacties vanuit de toehoorders, geeft hij aan vertrouwen te hebben in een goede voortgang onder een nieuwe directeur-bestuurder omdat Beter Wonen op dit moment een solide basis heeft om op voort te bouwen.

Cadeautje
Bij het afscheid ontvangen de vrijwilligers, als heel kleine bijdrage aan de biodiversiteit, een insectenhotel. Daarmee kunnen zij op verschillende plaatsen in de stad een 'thuis' bieden aan graafwespen en dergelijke.
Een dank je wel voor ieders bijdrage aan beter wonen.