Winnaar Beste Buur Bokaal 2019

Zaterdag 28 september werd Nico Schipper in Almelo uitgeroepen tot Beste Buur 2019. “Hij is al jaren ‘de metselspecie’ in de straat, een verbinder, een animator en een ‘stille kracht’ die helpt waar nodig zonder poeha.” Maar liefst dertien buurtgenoten hadden hem voorgedragen voor de bokaal.

 

Beste Buur Bokaal 2019
Bij afwezigheid van de heer Schipper zelf, overhandigde burgemeester Gerritsen de Beste Buur Bokaal en een diner bon aan de dochter en zoon van de heer Schipper. Alle dertien nominaties waren voorzien van argumenten waarom Nico Schipper de Beste Buur Bokaal verdient. Een inzending viel extra op. Het was een gedicht waarin duidelijk werd wat Nico Schipper voor de buurt en de buren betekent.

De jury las het gedicht voor aan alle aanwezigen. Waarna het, gedrukt op een kunststof plaat, werd overhandigd aan de zoon en dochter van de heer Schipper.

 

21 nominaties
De Beste Buur Bokaal werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd in Almelo. Het eerste jaar leverde 15 nominaties op en dit jaar werden er 21 mensen genomineerd door in totaal 35 buren. Na Wierden, Hellendoorn en Almelo sloten dit jaar de gemeenten Borne, Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Dinkelland, Twenterand en Rijssen-Holten aan. Dit leverde in totaal meer dan honderd nominaties op. In Almelo waren er vorig jaar 15 nominaties en dit jaar 35.

 

De Beste Buur in het licht
In Almelo ontvingen alle genomineerden een bos bloemen en een persoonlijke kaart met daarop de redenen waarom zij een beste buur zijn. Bij deze argumenten lees en hoor je vooral het noaberschap terug in de hulp die mensen elkaar bieden. Dat de beste buur altijd voor anderen klaarstaat, dat hij/zij oog heeft voor de buurt en buren en nog veel meer. De genomineerden waren: Wim Moelard, Gerard Brand, Harrie Reekers, B. Voortman, Bep Ruiter, Dennis en Romney Wijnands, Daniël en Fabiënne Beusink, Nico Schipper, Erwin van der Wal, Henk Dijkstra, Ricardo Bakker, Barend Nagtzaan, Claudia Veenendaal, Ans Vogelzang, Jan en Josefien Keizer, Anita Reimerink, Annie Brongers, Sabine Revoort, Regina de Vries Monique en Ymze Born.

 

Maatschappelijk belang
Bij een Beste Buur Bokaal gaat het om ‘een stille kracht’ die vaak voor iedereen klaar staat en daar geen ophef over maakt. Sint Joseph, Beter Wonen en de gemeente Almelo vinden het belangrijk dat juist deze mensen een keer openlijk waardering krijgen voor hun inzet en bijdrage aan een fijne woonomgeving. Een sociaal, veilig en actief leefklimaat dragen bij aan prettig wonen. Het helpt tegen vereenzaming en versterkt de onderlinge band; het Twentse noaberschap. Door deelname aan de Beste Buur Bokaal stimuleren gemeente en corporaties ontmoeting en verbinding tussen mensen in buurten en wijken in Almelo.

 

De jury
De jury bestond dit jaar uit een vertegenwoordiger van de gemeente Almelo, een afgevaardigde van de HuurdersAdviesRaad van Woningstichting Sint Joseph en een vertegenwoordiger van de Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen. Zij koos uit 21 genomineerden de winnaar.

Op dinsdag 8 oktober konden we Nico Schipper persoonlijk de hand schudden en feliciteren met de behaalde Beste Buur Bokaal. Dat gebeurde bij hem thuis in aanwezigheid van een aantal buren, zogenaamde medeKlenckers.

Uit de gesprekken bleek dat de onderlinge contacten heel goed zijn en men voor elkaar wat over heeft. Het is een wisselwerking. Durven vragen en graag willen geven. Voor Nico is het samen delen en doen een behoefte die geboren werd in zijn jeugd die getekend is door de oorlog. Het belang van op elkaar kunnen bouwen in voor en tegenspoed. Nico heeft dit in zijn leven volledig geïntegreerd en deze wijze van leven herken je in alle contacten die hij heeft.
In zijn werk, in zijn vrije tijd, bij zijn vrijwilligerswerk enzovoort. En de buren zijn hem er erg erkentelijk voor.

Wat ook naar voren komt is dat de dienstbaarheid over en weer gaat. Voor volgend jaar weten De Medeklenckers daarom al een nieuwe Beste Buur aan te wijzen.