Heeft u een klacht over Beter Wonen of één van onze medewerkers? Of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dat is vervelend! Wij willen dit zo goed mogelijk oplossen. Hieronder vindt u meer informatie over onze klachtenprocedure. Onze klachtenprocedure is gebaseerd op het klachtenreglement 2018 van Aedes.

 

Als u een klacht heeft, willen wij dit zo goed mogelijk oplossen met u. Dat doen wij als volgt:

  • Bespreek eerst uw klacht met één van onze medewerkers.

 

  • Bent u (nog) niet tevreden? Dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker die u eerder sprak. U doet dit door een mail te sturen naar info-at-beterwonen.nl of door een brief te sturen (zie gegevens hieronder). Wij laten u binnen vijf werkdagen per brief weten hoe wij uw klacht behandelen.
    • Beter Wonen
    • Postbus 327
    • 7600 AH Almelo

 

  • Bent u (nog) niet tevreden? Dan kunt u uw klacht richten tot de directie van Beter Wonen. U kunt, net als in stap 2, mailen of een brief sturen. De directie behandelt de klacht.

 

Klachtencommissie

We vinden bijna altijd een oplossing. Lukt dat niet? Dan kunt u uw klacht delen met de onafhankelijke, regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Twente. De klachtencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u minimaal twee van de bovenstaande stappen heeft gevolgd.