Heeft u een klacht over Beter Wonen of één van onze medewerkers? Of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dat is vervelend! Wij willen dit zo goed mogelijk oplossen. Hieronder vindt u meer informatie over onze klachtenprocedure. U vindt hier de informatie om een klacht in te dienen.

Veelgestelde vragen over de klachtenprocedure van Beter Wonen

Als u een klacht over Beter Wonen heeft, dan willen wij dit zo goed mogelijk met u oplossen. U kunt uw klacht bespreken met één van onze medewerkers. Als u hierover niet tevreden bent, dan kunt u dit kenbaar maken bij diens leidinggevende. U doet dit door een e-mail te sturen naar info@beterwonen.nl, of door een brief te zenden naar:

Beter Wonen
Postbus 327
7600 AH Almelo

U kunt om een klacht in te dienen telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum. Na het indienen van uw klacht ontvangt u van ons binnen vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging. Wij melden u dan hoe wij uw klacht gaan behandelen.

Niet tevreden?
Als u na afhandeling van de klacht niet tevreden bent over de uitkomst, dan kunt u uw klacht nogmaals verzenden naar bovenstaand (e-mail)adres. Ditmaal richt u uw klacht aan de directie van Beter Wonen. Deze zal zich dan persoonlijk over uw klacht buigen.

Klachtencommissie
We komen er bijna altijd samen uit, maar mocht dit niet lukken, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke, regionale klachtencommissie Woningcorporaties Twente. U kunt deze bereiken via www.klachtencommissiewoningcorporaties.nl. De klachtencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als deze door ten minste twee niveaus binnen Beter Wonen is behandeld.