Beter Wonen is in 1914 gestart met het verhuren van woningen. Wij zijn dus al meer dan 100 jaar actief als woningcorporatie. U staat als (toekomstige) huurder bij ons voorop.


U mag van ons verwachten dat wij:
• betrokken en daarmee zichtbaar en toegankelijk zijn;
• betrouwbaar zijn en doen wat we zeggen;
• ons doortastend opstellen en van aanpakken weten;
• realistisch zijn en organiseren wat nodig en mogelijk is;
• dichtbij zijn en begrijpen wat er speelt.

 

Uw stem is belangrijk voor ons. Wij werken dan ook graag in samenwerking met bewoners, gemeenten en partners in de wijk.

 

De missie van Beter Wonen ís dat huurders met trots kunnen wonen in onze woningen.

 

Beter Wonen staat voor goed en betaalbaar wonen in vitale buurten van Almelo voor mensen die hier zelf niet in kunnen voorzien. Om dit te kunnen bereiken, werken we actief samen met betrokken bewoners en maatschappelijke partners.

 

Een nieuwe ondernemingsstrategie

Beter Wonen heeft haar ondernemingsstrategie in 2019 vastgesteld. Eind 2018 liep het ondernemingsplan 'Koersgericht verder' af. Daarom is Beter Wonen in 2018 begonnen met het vormen van de nieuwe ondernemingsstrategie 2019 - 2023. Bij de totstandkoming van de ondernemingsstrategie is zowel van buiten als van binnen de organisatie input opgehaald.

 

Trots wonen in Almelo!

Wonen in buurten en wijken in de stad doe je samen. Daarom zijn partijen waarmee Beter Wonen samenwerkt actief betrokken bij de totstandkoming van de ondernemingsstrategie 'Trots wonen in Almelo!'.


Met collega-corporatie Sint Joseph is er in een stadsdialoog informatie opgehaald bij diverse Almelose organisaties. In de partnerdialoog hebben professionals die in onze wijken en buurten actief zijn de opgaven voor de komende jaren besproken. Als Beter Wonen hebben we in deze sessies vooral goed geluisterd naar opvattingen, wensen en behoeften en de rol die anderen hierin zien voor Beter Wonen.

 

Onze huurders zijn vertegenwoordigd door Stichting Huurdersplatform Beter Wonen. Zij hebben aan beide dialogen deelgenomen.

 

Met de opgehaalde informatie zijn de medewerkers van Beter Wonen aan de slag gegaan. Via een organisatiedialoog is hun kennis en ervaring betrokken bij de totstandkoming van de ondernemingsstrategie. Een denktank van medewerkers is bij alle gespreksrondes aanwezig geweest en de medewerkers in de denktank hebben gedurende het gehele proces een actieve bijdrage geleverd.

 

Samen met organisaties in de stad, onze partners in wijken en buurten, de huurders en onze eigen medewerkers hebben we een breed draagvlak gecreëerd voor de strategische koers van Beter Wonen voor de komende jaren.

 

Dit hele proces heeft geresulteerd in een nieuwe ondernemingsstrategie. Deze ondernemingsstrategie 'Trots wonen in Almelo!' kunt u downloaden onderaan deze pagina. Hier kunt u ook meer informatie vinden over onze misie, visie en de speerpunten van het beleid van Beter Wonen. Daarnaast kunt u onze ondernemingsstrategie in beeld downloaden.