Beter Wonen startte in 1914 met het verhuren van woningen. Wij zijn dus al meer dan 100 jaar actief als woningcorporatie. U staat als (toekomstige) huurder bij ons voorop.


U mag van ons verwachten dat wij:
• betrokken en daarmee zichtbaar en toegankelijk zijn;
• betrouwbaar zijn en doen wat we zeggen;
• ons doortastend opstellen en van aanpakken weten;
• realistisch zijn en organiseren wat nodig en mogelijk is;
• dichtbij zijn en begrijpen wat er speelt.

 

De missie van Beter Wonen ís dat huurders met trots wonen in onze woningen.

 

Beter Wonen staat voor goed en betaalbaar wonen in Almelo. Om dit te bereiken, werken we actief samen met betrokken bewoners en maatschappelijke partners.

 

Een nieuwe ondernemingsstrategie

Beter Wonen heeft haar ondernemingsstrategie in 2019 bepaald. Eind 2018 liep het ondernemingsplan 'Koersgericht verder' af. Daarom is Beter Wonen in 2018 begonnen met het vormen van de nieuwe ondernemingsstrategie 2019 - 2023. Bij het maken van de ondernemingsstrategie zijn zowel van buiten als van binnen de organisatie ideeën opgehaald.

 

Trots wonen in Almelo!

Wonen in buurten en wijken in de stad doe je samen. Daarom zijn partijen waarmee Beter Wonen samenwerkt actief betrokken bij het maken van de ondernemingsstrategie 'Trots wonen in Almelo!'.


Met Sint Joseph is er in een stadsdialoog informatie opgehaald bij verschillende Almelose organisaties. In de partnerdialoog hebben professionals die in onze wijken en buurten actief zijn de opgaven voor de komende jaren besproken. Als Beter Wonen hebben we in deze sessies vooral goed geluisterd naar wensen en behoeften en de rol die anderen hierin zien voor Beter Wonen.

 

Onze huurders zijn vertegenwoordigd door Stichting Huurdersplatform Beter Wonen. Zij hebben aan beide dialogen deelgenomen.

 

Met de opgehaalde informatie zijn de medewerkers van Beter Wonen aan de slag gegaan. Via een organisatiedialoog is hun kennis en ervaring betrokken bij het maken van de ondernemingsstrategie. Een denktank van medewerkers is bij alle gespreksrondes aanwezig geweest en de medewerkers in de denktank hebben tijdens het hele proces een actieve bijdrage geleverd.

 

Samen met organisaties in de stad, onze partners in wijken en buurten, de huurders en onze eigen medewerkers hebben we een breed draagvlak gecreëerd voor de strategische koers van Beter Wonen voor de komende jaren.

 

Dit hele proces heeft geleid tot een nieuwe ondernemingsstrategie. Deze ondernemingsstrategie 'Trots wonen in Almelo!' kunt u downloaden onderaan deze pagina. Hier kunt u ook meer informatie vinden over onze misie, visie en de belangrijkste punten van het beleid van Beter Wonen. Daarnaast kunt u onze ondernemingsstrategie in beeld downloaden.