Beter Wonen is in 1914 gestart met het verhuren van woningen. Wij zijn dus al meer dan 100 jaar actief. U staat als (toekomstige) huurder bij ons voorop. Wij handelen altijd vanuit betrokkenheid, resultaat- en klantgerichtheid. Uw stem is belangrijk voor ons: wij werken dan ook graag in samenwerking met bewoners, gemeenten en partners in de wijk.

De missie van Beter Wonen ís beter wonen. Om dit kort toe te lichten:

Beter Wonen staat voor goed en betaalbaar wonen in vitale buurten van Almelo voor mensen die hier zelf niet in kunnen voorzien. Om dit te kunnen bereiken werken we actief samen met betrokken bewoners en maatschappelijke partners.

 

Naar een nieuwe ondernemingsstrategie!

Het huidige ondernemingsplan "Koersgericht verder" loopt eind 2018 af. Dat betekent dat Beter Wonen haar ondernemingsstrategie herijkt en opnieuw vaststelt. We startten daarom een traject zodat we begin volgend jaar een nieuwe ondernemingsstrategie hebben. In dit bericht staat de wijze waarop Beter Wonen dat doet. Belangrijk hierbij is dat we zowel van buiten als van binnen de organisatie input ophalen.

 

Uitgangspunten

Beter Wonen vindt het belangrijk om de ambities voor de toekomst samen met belanghouders te bepalen. Daarom vragen we zowel extern als intern om ideeën en verwachtingen. We nemen als uitgangspunt: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.

 

Van buiten naar binnen

We vragen samenwerkingspartners hoe zij naar de volkshuisvestelijke opgaven in Almelo kijken en welke rol zij daarin voor Beter Wonen zien. Deze inbreng nemen we mee bij het maken van onze eigen keuzes.
 

Op twee momenten verzamelden we deze inbreng.
Het eerste moment was op 18 oktober. Toen vond er een stadsdialoog plaats waarvoor we bestuurders en directeuren uit de stad uitnodigden. Deze dialoog organiseerden we samen met Sint Joseph. Ook hun ondernemingsplan loopt eind 2018 af en om te voorkomen dat we partners uit de stad twee keer over hetzelfde onderwerp vragen stelden, gingen we gezamenlijk met hen in gesprek.

Het tweede moment was op 1 november. Toen vond er een partnerdialoog plaats, waarin we heel gericht met een aantal partners van Beter Wonen in gesprek gingen. Partners die ons goed kennen en die wilden meedenken over onze opgave voor de toekomst.

 

Van binnen naar buiten

Medewerkers van Beter Wonen hebben een goed beeld bij de (on)mogelijkheden in de volkshuisvesting in Almelo. Bovendien kennen zij de organisatie van binnenuit. Daarom organiseerde Beter Wonen op 15 november een organisatiedialoog. Daar spraken we met elkaar  over de ambities voor de toekomst. De inbreng/opbrengst vanuit de stads- en partnerdialoog werd daarbij meegenomen. Aan deze organisatiedialoog deden ruim 30 medewerkers mee.

 

Daarnaast kijken een tiental medewerkers op verschillende momenten kritisch met ons mee. Zij vormen als het ware een 'denktank'.

 

Doorkijk traject

In oktober en november staat het ophalen van ideeën, verwachtingen, noodzakelijkheden voor onze nieuwe ondernemingsstrategie centraal. Eind 2018 hebben we een concept strategie, die begin 2019 wordt vastgesteld. Die maken we hier vervolgens bekend.

Wilt u meer weten over de missie, de visie en de speerpunten van Beter Wonen? Dan vindt u meer informatie in het onderstaande document. Als u andere vragen heeft, typt u deze dan in de bovenstaande zoekbalk.