De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van Beter Wonen. Daarnaast heeft de Raad een adviserende- en klankbordrol. De taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn beschreven in de statuten van Beter Wonen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Mevrouw E.H. Elgersma, voorzitter;
  • De heer J.W. Boomkamp, vice voorzitter;
  • De heer Th.J.N.M. de Bruijn, lid;
  • De heer H. Hammink, lid;
  • De heer W. Versteeg, lid.

De Raad van Commissarissen van Beter Wonen kent twee adviescommissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. 

U treft meer informatie over de Raad van Commissarissen in de onderstaande documenten.