De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van Beter Wonen. Daarnaast heeft de Raad van Commissarisen een adviserende rol en een klankbordrol. De taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn beschreven in de statuten van Beter Wonen.

 

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • De heer G.B.J. Raanhuis, voorzitter;
  • Mevrouw R.E.G.J. Ampting-Wichman, vice-voorzitter;
  • Mevrouw I.J.T. Reijmer, lid;
  • De heer A.N. Kreuwel, lid;
  • De heer E. Nijhoff, lid.

 

De Raad van Commissarissen van Beter Wonen kent twee adviescommissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

 

U vindt meer informatie over de Raad van Commissarissen in de onderstaande documenten.