Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het betalen van de huur, de huurprijs, de servicekosten en huurtoeslag.

Veelgestelde vragen over het betalen van de huur

Wij vragen u om uw huur te betalen via automatische incasso. Dit is zowel voor u als voor ons makkelijker. Betaalt u nu op een andere manier? Neem dan telefonisch contact op met ons via (0546) 54 64 64. Wij helpen u graag om de betaalwijze te veranderen.

 

Is het voor u niet mogelijk om via automatische incasso te betalen? Neem dan ook telefonisch contact op met ons via (0546) 54 64 64. Wij bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn.

In uw huurcontract staat wanneer u de huur moet betalen. De meeste huurders moeten de huur op de eerste dag van de maand betalen. Wilt u uw huurcontract bekijken? Log dan in via 'Mijn Beter Wonen'.

Voor het betalen van de huur (schrijf altijd het relatienummer op):

 • NL56 RABO 0301 3074 31

 

Voor het betalen van de huur door de Sociale Dienst (schrijf altijd het relatienummer op):

 • NL42 RABO 0143 1065 03

 

Voor het betalen van de huur door de Stadsbank (schrijf altijd het relatienummer op):

 • NL96 RABO 0143 1102 84

Kunt u door omstandigheden de huur niet betalen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een betalingsregeling te maken. Dit kunt u maximaal één keer per jaar doen als u langer dan één jaar bij ons huurt. U kunt zelf een betalingsregeling aanvragen via 'Mijn Beter Wonen'.

 

Heeft u vragen over de betalingsregeling? Of heeft u andere vragen over het betalen van de huur? Neem dan gerust contact op met ons via (0546) 54 64 64. Wij helpen u graag.

U kunt maximaal één keer per jaar een betalingsregeling maken. Let op: u kunt alleen een betalingsregeling maken als u langer dan één jaar bij ons huurt. Ook moet er minimaal één jaar tussen twee betalingsregelingen zitten.

 

U kunt zelf een betalingsregeling aanvragen via 'Mijn Beter Wonen'. Heeft u vragen over de betalingsregeling? Of heeft u andere vragen over het betalen van de huur? Neem dan gerust contact op met ons via (0546) 54 64 64. Wij helpen u graag.

Heeft u een betalingsregeling gemaakt met ons? Dan start deze regeling op de datum die wij samen hebben afgesproken. Als u de huur betaalt via automatische incasso, start de regeling op de eerste dag van de volgende maand.

Lukt het u door omstandigheden niet om u aan de betalingsregeling te houden? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op via (0546) 54 64 64. Wij bespreken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Veelgestelde vragen over de huurprijs en servicekosten

De kale huur is de huur die u betaalt voor de woonruimte, zonder de servicekosten, het onderhoudsabonnement en andere kosten.

De subsidiabele huur is de huur die u betaalt voor de woonruimte en enkele servicekosten. De subsidiabele huur is belangrijk voor het aanvragen van huurtoeslag. U kunt namelijk alleen huurtoeslag aanvragen over de subsidiabele huur.

 

Alleen de onderstaande servicekosten tellen mee bij de subsidiabele huur. Het gaat hierbij om bedragen van maximaal €12,00 euro per onderdeel, met een totaal van maximaal €48,00.

 • Algemene verlichting;
 • Schoonmaken van de gezamenlijke ruimten;
 • Complexbeheerder;
 • Dienst- en recreatieruimten.

De bruto huur is het totaalbedrag dat u maandelijks aan ons betaalt. Dit bedrag bestaat uit:

 • De kale huurprijs;
 • Servicekosten;
 • Eventuele overige kosten.

Uw huurprijs is berekend op basis van het aantal woningwaarderingspunten. U kunt het aantal woningwaarderingspunten zien via 'Mijn Beter Wonen'.

 

De punten worden bepaald per onderdeel, bijvoorbeeld voor de oppervlakte van uw woning en de voorzieningen van uw woning. Ieder jaar bepaalt de overheid de maximale huurprijzen op basis van het aantal woningwaarderingspunten. Wilt u meer weten? Bekijk dan de website van de Huurcommissie.

Let op: in 2021 voeren wij geen huurverhoging door. Alleen bij een woningverbetering (bijvoorbeeld na verduurzamingswerkzaamheden) kunnen wij een huurverhoging doorvoeren. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan dit nieuwsbericht.

 

Normaal gesproken werken wij wél met een jaarlijkse huurverhoging. Tegen deze huurverhoging kunt u om de volgende drie redenen bezwaar maken:

 • De voorgestelde huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs op basis van de woningwaarderingspunten;
 • Er staan fouten in het voorstel voor huurverhoging, zoals het percentage, de hoogte van de huur of de ingangsdatum;
 • U heeft het voorstel voor huurverhoging minder dan twee maanden voor de ingangsdatum ontvangen.

 

Huurverhoging en onderhoudsgebreken

Sommige huurders maken bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken. Dit is geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. U kunt deze reden alleen gebruiken als er...:

 • Vóór de ingangsdatum van de huurverhoging al een procedure op basis van de onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie liep;
 • Al een uitspraak is van de Huurcommissie, waarbij de huurprijs tijdelijk is verlaagd vanwege de onderhoudsgebreken en wij deze gebreken nog niet hebben opgelost.

 

Hoe maakt u bezwaar?
Schrijf ons een brief of maak gebruik van het standaard bezwaarschriftformulier 'Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging voor zelfstandige woonruimte'. Dit formulier kunt u hier downloaden. U kunt het bezwaarschrift bij ons indienen tot uiterlijk 1 juli. Dit is de datum waarop de voorgestelde huurverhoging ingaat.


Wat gebeurt er als uw bezwaar door ons wordt afgewezen?

Dan vragen wij de Huurcommissie om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit doen wij in overleg met u, omdat hier kosten aan zijn verbonden. Deze kosten worden in eerste instantie door ons betaald. Worden wij in ons gelijk gesteld? Dan krijgen wij de kosten terug en moet u de kosten betalen aan de Huurcommissie. Het gaat om € 25,- aan leges (betaling aan de overheid).

 

Wilt u meer informatie over bezwaar maken en het bezwaarschriftformulier? Belt u dan het secretariaat van de Huurcommissie: (0800) 488 7243.

De huurprijs van een woning hangt af van het aantal woningwaarderingspunten van de woning. Het aantal punten wordt bepaald door verschillende onderdelen, bijvoorbeeld of een woning dubbele beglazing heeft en of een woning een cv-ketel heeft. Stel dat uw woning wel dubbele beglazing heeft en de woning van uw buren niet. Dan heeft kan de woning van uw buren goedkoper zijn.

 

Ieder jaar bepaalt de overheid de maximale huurprijzen op basis van het aantal woningwaarderingspunten. Als een woning wordt opgezegd, kijken wij naar het huidige aantal punten dat een woning heeft. Op basis daarvan bepalen wij de huurprijs. Als uw buren al langer een woning huren dan u, kan hun huurprijs dus lager zijn dan uw huurprijs.

Uw huur kan door één van de volgende redenen worden verhoogd:

 • Ieder jaar worden op 1 juli de huurprijzen verhoogd. Dit noemen wij huurprijsaanpassing. U krijgt hier een brief over;

 • Ieder jaar worden de voorschotten die u betaalt voor servicekosten en/of stookkosten opnieuw bepaald. U krijgt hier een brief over;

 • Uw woning is verbeterd, bijvoorbeeld doordat wij een HR-ketel of dubbele beglazing hebben geplaatst. In dit geval hebben wij afspraken met u gemaakt over de huurprijsaanpassing.

Ieder jaar ontvangt u een afrekening over de servicekosten en stookkosten. Dit betekent dat de door u betaalde voorschotten worden verrekend met het echte gebruik. De verrekening gebeurt ieder jaar voor 1 juli.

Hieronder vindt u een uitleg over de afrekening stookkosten. Ook vindt u hieronder een voorbeeld van de afrekening.

Veelgestelde vragen over huurtoeslag

Als u een sociale huurwoning huurt, heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? Of wilt u huurtoeslag aanvragen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

De hoogte van de huurtoeslag hangt af verschillende zaken, zoals uw inkomen en uw huurprijs. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken voor de huurtoeslag.

Heeft u te veel huurtoeslag ontvangen? Dan moet u waarschijnlijk (een deel) terugbetalen. U vindt meer uitleg op de website van de Belastingdienst.

 

Heeft u problemen met het betalen van de huur, doordat u huurtoeslag moet terugbetalen? Neem dan telefonisch contact op met ons via (0546) 54 64 64. Wij kijken graag samen met u naar een oplossing.

De hoofdbewoner van uw woning ontvangt meestal de huurtoeslag. Wilt u meer weten? Bekijk dan de website van de Belastingdienst.

Door een huurverhoging kan uw huur te hoog worden voor huurtoeslag. Als u de maand vóór de huurverhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag krijgen. Dit noemen we 'verworven recht'. Voor het deel van de huur dat boven de grens van huurtoeslag uitkomt, krijgt u geen huurtoeslag.

 

U kunt het verworven recht ook kwijtraken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als uw inkomen te hoog wordt en u daardoor geen recht meer heeft op huurtoeslag. U kunt dan pas weer huurtoeslag krijgen als: