Heeft u een vraag over de huur? Dan vindt u hieronder de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Dit kan gaan over het betalen van de huur, de huurprijs en servicekosten, maar ook over zaken als de huurtoeslag. Heeft u een andere vraag? Typt u deze dan in de bovenstaande zoekbalk.

Wilt u openstaande posten betalen of een betalingsregeling treffen? Dan kunt u hiervoor met uw persoonlijke gegevens inloggen in 'Mijn Beter Wonen'.

Veelgestelde vragen over het betalen van de huur

Als u via ons huurt, dan vragen wij u om de huur per automatische incasso te voldoen. Dit is voor uw en ons gemak. Betaalt u momenteel op een andere wijze? Neemt u dan telefonisch contact op met ons klantencentrum om uw betaalwijze te veranderen.

Is het voor u niet mogelijk om per automatische incasso te betalen? Neemt u dan telefonisch contact op met ons klantencentrum. Eén van onze medewerkers overlegt dan met u wat de mogelijkheden zijn. 

Als u via Beter Wonen huurt, dan dient u de huur uiterlijk op de datum die vermeld staat op uw huurcontract te voldoen. Bij de meeste mensen is dit op de 1e van elke maand. Wilt u gegevens over uw huurcontract inzien? Logt u dan in via ‘Mijn Beter Wonen’.

Het kan zijn dat het door omstandigheden voor u niet mogelijk is geweest om de huur te voldoen. Wij bieden u dan de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Dit kunt u maximaal één keer per jaar doen als u langer dan één jaar bij ons woont. U kunt zelf aanvragen via 'Mijn Beter Wonen'.

Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met ons klantencentrum als u een betalingsregeling wilt treffen. Onze medewerkers helpen u dan verder.

Als het u door omstandigheden niet is gelukt om de huur te voldoen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kan maximaal één keer per jaar en er moet minimaal één jaar tussen twee betalingsregelingen zitten. U kunt alleen een betalingsregeling treffen als u minimaal één jaar bij ons huurt.

U kunt zelf aanvragen via 'Mijn Beter Wonen'.

Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met ons klantencentrum als u een betalingsregeling wilt treffen. Onze medewerkers helpen u dan verder.

Als het u vanwege omstandigheden niet lukt om u aan de betalingsregeling te houden, neemt u dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met ons klantencentrum. Onze medewerkers bespreken samen met u welke mogelijkheden er zijn.

Als u een betalingsegeling met Beter Wonen heeft getroffen, dan gaat deze van start op de datum die u met ons heeft afgesproken. Als u de huur voldoet via automatsche incasso start de regeling op de 1e van de volgende maand. U betaalt het afgesproken bedrag van de regeling uiterlijk op deze datum.

Als u een openstaande post wilt voldoen via internetbankieren, dan kan dit via de onderstaande rekeningnummers:

Voor het overmaken van de huur (vermeld altijd het relatienummer):

 • Rabobank rekeningnummer NL56RABO 0301307431;

Voor het overmaken van de huur door de Sociale Dienst (vermeld altijd het relatienummer):

 • Rabobank rekeningnummer NL42RABO 0143106503;

Voor het overmaken van de huur door de stadsbank (vermeld altijd het relatienummer):

 • Rabobank rekeningnummer NL96RABO 0143110284.

Veelgestelde vragen over de huurprijs en servicekosten

De kale huur is de huur die u betaalt voor de woonruimte exclusief servicekosten, onderhoudsabonnement en eventuele andere bijkomende kosten.

Als u huurtoeslag wilt aanvragen, dan kan dit alleen over de subsidiabele huur. Dit is de huur van de woning die u als huidige huurder betaalt inclusief enkele servicekosten. 

Alleen de onderstaande servicekosten tellen mee bij de subsidiabele rekenhuur. Het gaat hierbij om bedragen van maximaal €12,00 euro per onderdeel met een totaal van maximaal €48,00:

 • Algemene verlichting;
 • Schoonmaken van de gezamenlijke ruimten;
 • Complexbeheerder;
 • Dienst- en recreatieruimten.

De bruto huur is het totaalbedrag dat u als huurder maandelijks dient over te maken aan Beter Wonen. Deze kosten bestaan uit:

 • De kale huurprijs;
 • Servicekosten;
 • Eventuele overige kosten.

De huurprijs van uw woning is berekend met het aantal woningwaarderingspunten die aan uw woning zijn toegekend. Wilt u dit inzien? Dan kunt u de woningwaarderingspunten terugvinden via 'Mijn Beter Wonen'.

De punten worden toegekend per onderdeel, bijvoorbeeld voor het oppervlak of de voorzieningen van uw woning. Jaarlijks bepaalt de overheid de maximale huurprijzen op basis van het aantal woningwaarderingspunten. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Huurcommissie.

De huurprijs van uw woning is berekend met behulp van de woningwaarderingspunten (zie: Hoe is mijn huurprijs berekend). Als de huurprijs van uw woning hoger ligt dan de maximale prijs, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. Dit geldt alleen voor sociale woningen.

Bent u het niet eens met de huurprijs of heeft u vragen over de berekening hiervan? Neemt u dan telefonisch contact op met ons klantencentrum. Als u dit heeft gedaan en u bent niet volledig tevreden, dan kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie  om uw huurprijs te laten beoordelen. Hieraan zijn wel kosten voor u verbonden.

Bezwaar maken tegen huurverhoging
U kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging, wanneer:
1. Er fouten zitten in het voorstel voor de huurverhoging.
2. De huur komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs uit.
3. Het voorgestelde percentage is hoger dan het maximale percentage.

Bezwaar indienen via Beter Wonen
Schrijft u ons een brief of maakt u gebruik van het standaard bezwaarschriftformulier: 'Bezwaarschrif jaarlijkse huurverhoging voor zelfstandige woonruimte'.
Dit formulier kunt u downloaden op www.huurcommissie.nl. U kunt het bezwaarschrift bij ons indienen tot uiterlijk 1 juli, de datum waarop de voorgestelde huurverhoging ingaat.

Bezwaar indienen via Huurcommissie
Start u een procedure bij de Huurcommissie? Dan betaalt u een voorschot aan leges (betaling aan de overheid) van € 25.

Wilt u meer informatie over bezwaar maken en het bezwaarschriftformulier? Belt u dan het secretariaat van de Huurcommissie (0800 - 488 7 243) of kijkt u op www.huurcommissie.nl.
 

De huurprijs van een woning is afhankelijk van het aantal woningwaarderingspunten dat aan de woning is toegekend. Het aantal punten dat aan uw woning is toegekend is bepaald door een aantal factoren, zoals de uitrusting in uw woning. Het kan zijn dat de woning van uw buren bijvoorbeeld geen cv of dubbele beglazing heeft, terwijl uw woning dit wel heeft. Dan kan de woning van uw buren goedkoper zijn.

Er is landelijk vastgesteld welke huurprijs bij een puntenaantal hoort. Beter Wonen hanteert een percentage van het aantal punten als huurprijs. De prijzen kunnen veranderen door inflatie, maar ook door aanpassingen in de woning. Dit betekent dat wanneer een woning wordt opgezegd, Beter Wonen kijkt naar het actuele aantal punten dat de woning heeft. Aan de hand daarvan wordt de huurprijs aangepast wanneer de woning opnieuw wordt verhuurd. Als uw buren al langer een woning huren dan u, dan kan het dus zijn dat de huurprijs van hun woning lager is dan die van u.

Het kan zijn dat u opmerkt dat uw huur is verhoogd. Als dit het geval is, dan heeft het één van de volgende redenen: 

 • Ieder jaar worden op 1 juli de huurprijzen verhoogd, dit noemen wij huurprijsaanpassing. U krijgt hier een individuele brief over;

 • Ieder jaar worden de voorschotten die u betaalt voor servicekosten en/of stookkosten opnieuw vastgesteld. U krijgt hier een individuele brief over;

 • Er is een verbetering aan uw woning aangebracht, zoals het aanleggen van cv of dubbele beglazing. Hierover zijn in dit geval afspraken met u gemaakt.

U ontvangt jaarlijks een afrekening over de service- en stookkosten. Hierin worden de door u betaalde voorschotten verrekend met het werkelijke verbruik. Dit doen wij elk jaar voor 1 juli. Wilt u meer informatie? Klikt u dan hier om de brochure te downloaden.

In onderstaande tabel zijn de warmtetarieven weergegeven:
 

Warmtetarieven

                              2017           2018

GJ prijs                 22,69           24,05

Overige kosten   276,13         309,52

Meettarief             25,02           25,36


 
 


 

De uitleg is te downloaden via onderstaande PDF documenten

Veelgestelde vragen over huurtoeslag

Wanneer u een (sociale) huurwoning betrekt, kan het zijn dat u recht hebt op huurtoeslag. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, wilt u huurtoeslag aanvragen of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Kijkt u dan voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

Het kan zijn dat u recht heeft op huurtoeslag. De hoogte hiervan wordt bepaald door meerdere factoren, zoals uw inkomen en de subsidiabele huur van uw woning (dit is de huur inclusief enkele servicekosten. Als u hierover meer wilt weten, typt u dan 'subsidiabele huur' in de zoekbalk).

Als u precies wilt weten hoeveel huurtoeslag u kunt ontvangen, dan kunt u dit berekenen op www.toeslagen.nl.

Als u teveel huurtoeslag heeft ontvangen moet u dit waarschijnlijk terug betalen. U vindt hierover meer informatie als u kijkt op www.toeslagen.nl.

Ervaart u problemen met het betalen van de huur doordat u huurtoeslag terug moet betalen? Neemt u dan telefonisch contact op met ons klantencentrum. Onze medewerkers kijken dan samen met u naar een passende oplossing.

Als u recht heeft op huurtoeslag, dan wordt dit meestal uitgekeerd aan de hoofdbewoner van uw woning. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.toeslagen.nl.

Door een huurverhoging is uw huur te hoog geworden voor huurtoeslag. Als u de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag krijgen. Dit noemen we 'verworven recht'.

Voor het deel van de huur dat boven de grens voor huurtoeslag uitkomt, krijgt u geen huurtoeslag.

U kunt het verworven recht kwijtraken
Bijvoorbeeld als uw vermogen of (gezamenlijk) inkomen te hoog wordt en u daardoor geen recht meer op huurtoeslag heeft.

U kunt pas weer huurtoeslag krijgen als:

 • uw huur weer onder de grens voor huurtoeslag komt
 • u aan alle voorwaarden voor huurtoeslag voldoet.