Ga naar de inhoud

Ervaart u overlast, zoals geluidsoverlast of vervuiling? Dat is erg vervelend. Wij begrijpen dat u deze situatie wilt oplossen.

Drie stappen om overlast op te lossen
Wij gebruiken drie stappen om overlast op te lossen:

  1. Probeer eerst zelf de situatie op te lossen. Laat de persoon die voor overlast zorgt weten dat u overlast ervaart en wat dit met u doet. Dit is belangrijk, omdat deze persoon soms niet weet dat hij of zij voor overlast zorgt. Bespreek de situatie als u zelf rustig bent.
  2. Komt u er niet uit met degene die voor overlast zorgt? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Almelo. Mensen van Buurtbemiddeling Almelo kunnen u helpen bij het bespreken van de overlast.
  3. Was de inzet van Buurtbemiddeling Almelo niet mogelijk of niet succesvol? Dan kunt u een overlastklacht indienen via Mijn Beter Wonen. U kunt ook ons overlastformulier invullen. Dit formulier vindt u hiernaast.

Zwerfvuil, vernielingen en een verstopt riool
Op de website van de gemeente Almelo kunt u onder andere overlast door zwerfvuil, vernielingen en een verstopt riool melden.

Melden verward gedrag
Woont u in de buurt van iemand die verward gedrag vertoont? En maakt u zich zorgen om deze persoon of om uw eigen veiligheid? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente. Dit kan via (053) 487 6969 of via het formulier op deze website.

Ontstaat er een dringende of gevaarlijke situatie? Bel dan direct de politie via 0900-8844 of via het landelijk nummer 112.