Ga naar de inhoud

U kunt de huur op verschillende manieren opzeggen:

 • Online via Mijn Beter Wonen;
 • Op ons kantoor in Almelo;
 • Telefonisch via (0546) 54 64 64;
 • Via een e-mail naar info@beterwonen.nl of via een brief naar Postbus 327, 7600 AH Almelo.

Zet in uw e-mail of brief in ieder geval het volgende:

 • Uw naam;
 • Uw huidige adres;
 • De datum vanaf wanneer u de huur wilt opzeggen;
 • Uw nieuwe adres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer.

Let op: Als u de huur van uw woning heeft opgezegd, kunt u dit niet meer veranderen.


U heeft een opzegtermijn van één maand
De huur stopt één maand na de datum dat u de huur opzegt. De einddatum is altijd op een werkdag. Hebben we hierover andere afspraken met u gemaakt? Dan leest u dat in uw huurovereenkomst.

Zeg al uw huurovereenkomsten apart op
Huurt u een woning én een garage of parkeerplaats? En wilt u beide/alle huurovereenkomsten opzeggen? Zeg dan uw huurovereenkomsten apart op. Het is handig om deze contracten op dezelfde datum op te zeggen. Vergeet ook niet om uw andere contracten (voor internet, gas en water bijvoorbeeld) op te zeggen of over te zetten op uw nieuwe adres. Uw abonnement voor de servicekosten hoeft u niet op te zeggen. Dit abonnement stopt automatisch.

Gaat het om een garage en parkeerplaats die bij het complex horen? Dan moet u bij de opzegging van uw woning ook de garage en parkeerplaats opzeggen. Zijn de garage en parkeerplaats in het 'vrije' gebied? Dan hoeft u de garage en parkeerplaats niet op te zeggen. Neem gerust contact op met ons om te kijken of uw garage en parkeerplaats in het 'vrije' gebied vallen. U kunt ons bereiken via (0546) 54 64 64 of info@beterwonen.nl.

Als u de huur van uw woning heeft opgezegd, kunt u dit niet meer veranderen.

Heeft u de huur van de woning opgezegd en gaat u de woning verlaten? Dan moet u de woning in een bepaalde staat achterlaten. U leest hier meer over in de folder 'Huur opzeggen' (zie hiernaast). Deze folder ontvangt u van ons als u de woning opzegt. Ook bespreekt de opzichter met u hoe u de woning moet achterlaten. Dit gebeurt tijdens de vooropname.

Als u de huur van uw woning opzegt, maken wij een afspraak met u voor een vooropname. De vooropname vindt zo snel mogelijk plaats, meestal binnen vijf werkdagen na de huuropzegging. Tijdens de vooropname hoort u wat u nog moet doen aan uw woning en tuin voordat u verhuist.

U ontvangt ook een bevestigingsbrief van ons. Daarin staat dat u de huur heeft opgezegd en wanneer de vooropname plaatsvindt. Verder krijgt u de folder 'Huur opzeggen' (zie hiernaast). Daarin leest u wat u alvast kunt doen als u de huur heeft opgezegd.

Tijdens de vooropname loopt u samen met onze opzichter door uw woning.

Ja, dat kan. U kunt de afspraak alleen niet vervroegen. Let op: het verzetten van de afspraak kan een nadeel zijn voor u, omdat...:

 • Er minder tijd is om een nieuwe huurder te vinden, waar u mogelijk spullen ter overname aan wilt aanbieden;
 • U minder tijd heeft om de woning goed op te leveren;
 • Verzet u de eindopname en valt de eindopname daardoor buiten de periode van uw huurcontract? Dan moet u betalen voor de 'extra' dagen dat u toegang heeft tot de woning.

Bel ons gerust om de afspraak te verplaatsen. U kunt ons bereiken via (0546) 54 64 64. Let op: de vooropname moet wel binnen vijf werkdagen na de huuropzegging plaatsvinden.

Het is belangrijk dat u bij de voor- en eindopname bent. Kunt u echt niet aanwezig zijn? Dan kunt u een familielid, vriend of kennis vragen om hierbij te zijn. U moet ons vooraf dan wel een brief of e-mail sturen, waarin u aangeeft dat u het goed vindt dat deze persoon in plaats van u aanwezig is.

Aan het einde van de vooropname vraagt de opzichter u om het opnameformulier te ondertekenen. Als u echt niet aanwezig kunt zijn, kunt u iemand machtigen om voor u te tekenen. Deze gemachtigde moet dan wel aanwezig zijn bij de vooropname. De gemachtigde moet zich ook kunnen legitimeren.

U krijgt altijd een eindopname van uw woning. Samen met de opzichter controleert u de woning. Daarvoor gebruikt u het formulier dat wij bij de vooropname invulden. Neemt de nieuwe huurder iets van u over? Dan geeft u het overnameformulier aan de opzichter. U en de nieuwe huurder hebben het overnameformulier allebei ondertekend. Tijdens de eindopname levert u ook de sleutels in.

Nee, u mag uw sleutels niet inleveren op ons kantoor. Tijdens de eindopname geeft u de sleutels aan onze opzichter. Bij de vooropname geeft de opzichter aan hoeveel sleutels u moet inleveren (met eventuele sleutels van de schuur, berging of schutting).

Ja, bij het verlaten van de woning neemt u zelf de meterstanden op. Deze meterstanden geeft u zelf door aan uw energieleverancier.

Binnen een week nadat u de sleutels heeft ingeleverd, ontvangt u een eindafrekening van ons. U ontvangt dit als bewijs dat uw huurovereenkomst is gestopt. In de eindafrekening leest u het volgende:

 • Of u nog geld van ons krijgt (en eventueel waarom);
 • Of wij nog geld van u krijgen (en eventueel waarom).

Krijgt u geld van ons terug? Dan krijgt u dat binnen één week nadat uw huurbetaling stopt.

U krijgt ook een afrekening van de servicekosten en stookkosten
Het kan een tijdje duren voordat u deze afrekeningen krijgt. Voor de servicekosten krijgt u de afrekening namelijk ieder jaar op hetzelfde moment. Dit geldt ook als u verhuist.

Wij zetten uw automatische huurbetaling stop
Betaalt u de huur automatisch? Dan zetten wij uw huurbetaling stop. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Let op: u heeft één maand opzegtermijn. Dit betekent dat u nog één maand huur betaalt, nadat u de huur heeft opgezegd.

De nieuwe huurder kan spullen overnemen
Soms hebben we al een nieuwe huurder voor uw woning gevonden. Hebben wij de woning definitief toegewezen aan de nieuwe huurder? Dan kunt u de nieuwe huurder vragen of deze spullen van u wil overnemen.

Wil de nieuwe huurder spullen van u overnemen?
Vul dan het overnameformulier in en onderteken het formulier allebei. Het overnameformulier ontvangt u van ons per post of e-mail, en wordt meegestuurd bij het bevestigen van de huuropzegging. Lever het formulier in bij de opzichter tijdens de eindopname. Mailen mag ook.

Wil de nieuwe huurder geen spullen overnemen?
Dan neemt u al uw spullen mee. Dit betekent dat ook stoffen vloerafwerking verwijderd moet worden. De woning moet geheel schoon en leeg door u worden opgeleverd.

Is er nog geen nieuwe huurder bekend?
Dan neemt u al uw spullen mee. Dit betekent dat ook stoffen vloerafwerking verwijderd moet worden. De woning moet geheel schoon en leeg door u worden opgeleverd.

Een zelf-aangebrachte-voorziening (ZAV) is iets wat u zelf heeft veranderd in uw woning. Voor deze voorzieningen geldt het volgende:

 • Heeft u iets veranderd wat technisch niet in orde is, of wat niet past bij ons huurbeleid? Dan moet u de ZAV verwijderen;
 • Heeft u iets iets veranderd of aangebracht en eindigt uw huurcontract? Dan moet u de voorzieningen verwijderen en de eventuele schade herstellen. Dit geldt niet als de voorzieningen worden overgenomen door Beter Wonen of door de volgende huurder.

Wilt u graag van woning ruilen met een andere bewoner? Dan is dat soms mogelijk, ook als de bewoner huurt bij een andere woningcorporatie. Wij vragen u om een schriftelijke aanvraag in te dienen, die is ondertekend door u en degene met wie u van woning wilt ruilen. Let op: de woningen moeten van dezelfde kwaliteit en huurprijs zijn. Ook moeten u en degene met wie u van woning wilt ruilen minimaal één jaar op het huidige adres wonen. Daarnaast moeten beide partijen ingeschreven staan als woningzoekende op WoningHuren.nl. Het aanvraagformulier voor woningruil vindt u hiernaast.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, volgt er een inspectie voordat de huur van beide woningen wordt opgezegd. Tijdens de inspectie wordt de staat van de woningen beoordeeld. Is alles in orde? Dan wordt de huur opgezegd. Het contract voor de nieuwe woning gaat dan in vanaf de eerste dag van de volgende maand.

De voorwaarden voor woningruil vindt u hier op de website van WoningHuren.nl.