Beter Wonen stelt een goed contact met haar huurders op prijs. Daarom betrekken we u als huurder graag bij ons beleid en het woningbeheer. Dit doen we onder andere door geregeld te overleggen met de SHBW (Stichting Huurdersplatform Beter Wonen). Ook hebben we veel contact met onze bewonerscommissies. Wilt u ook graag meepraten en meebeslissen over ons beleid? Dan kunt u deelnemen aan wijkgesprekken of huurderspanels. Of neem  een kijkje op de website van de SHBW.

 

Stiching Huurdersplatform Beter Wonen

Het huurdersplatform bespreekt zeer geregeld huurzaken met de directie van Beter Wonen. Voor sommige zaken, zoals huurverhoging, heeft Beter Wonen toestemming nodig van het platform. Ook geeft het platform advies over andere zaken, zoals leefbaarheid, wonen met zorg en verduurzaming. Het Huurdersplatform is uw stem als huurder. Wilt u meer weten of in contact komen met het Huurdersplatform?  Klikt u dan hier om de website te bezoeken.

 

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies vertegenwoordigen de bewoners van een appartementencomplex of wijk. De bewonerscommissies hebben contact met Beter Wonen over bijvoorbeeld technische problemen in het complex of de leefbaarheid in een wijk. Daarnaast heeft het Huurdersplatform ook contact met de bewonerscommissies. Via de onderstaande link kunt u een overzicht downloaden met de bewonerscommissies per wijk.