Ga naar de inhoud

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van Beter Wonen. Daarnaast heeft de RvC een adviserende rol en een klankbordrol. De taken en bevoegdheden van de RvC zijn beschreven in onze statuten.

Leden van de RvC
De RvC bestaat uit de volgende mensen:

  • De heer G.B.J. Raanhuis (voorzitter);
  • Mevrouw R.E.G.J. Ampting-Wichman (vice-voorzitter);
  • Mevrouw I.J.T. Reijmer (lid);
  • De heer A.N. Kreuwel (lid);
  • De heer E. Nijhoff (lid).

De RvC kent twee adviescommissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Hiernaast is meer informatie te vinden over de RvC.