Ga naar de inhoud

Door deelname aan het onderhoudsabonnement van Beter Wonen kunt u een groot deel van het onderhoud aan uw woning waarvoor u zelf verantwoordelijk bent door Beter Wonen laten uitvoeren. Dat spaart u tijd, moeite en geld. Tegen een klein bedrag per maand verzekert u zich van vakkundige en voordelige uitvoering van de meest
voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Verzorgingsplicht - onderhoudsabonnement
De ‘verzorgingsplicht’ betekent dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud en reparatie van een groot aantal onderdelen in uw woning. In het Beter Wonen Onderhoudsabonnement zijn de meest voorkomende reparaties opgenomen. Zo maakt de complete ‘Top 10’ deel uit van het onderhoudsabonnement.

1. Lekkende afvoeren van: gootsteen, wastafel en fonteintjes
2. Lekkage in WC van: valpijp, stortbak en afvoer
3. WC loopt door (vlotter van stortbak is niet goed)
4. Raamsluitingen werken slecht
5. Kast- en binnendeursloten en scharnieren werken niet goed
6. Defecte stopcontacten en (trek)-schakelaars
7. Aanrechtdeurtjes sluiten niet goed
8. Rioolverstoppingen
9. Voordeurbel defect
10. Lekkende kranen van aanrecht, wastafel en douche

In dit document vindt u een compleet overzicht van alle reparaties die onder het abonnement vallen.

Voordelen van het onderhoudsabonnement op een rijtje
▪ U hoeft zelf niet de reparaties uit te voeren;
▪ Beter Wonen zorgt dat de werkzaamheden vakkundig worden verricht;
▪ Het wooncomfort in uw woning blijft op het gewenste niveau;
▪ Alle kosten zijn gedekt, wat in de meeste gevallen een flinke besparing oplevert ten opzichte van reparatie of vervanging door uzelf.