Ga naar de inhoud

Wilt u iets veranderen aan de woning die u huurt van Beter Wonen? Dan is er een aantal spelregels waaraan u zich moet houden. In de meeste gevallen heeft u toestemming nodig van Beter Wonen en soms ook van de gemeente. Neem dus vooraf contact met ons op. Wij helpen u graag bij het nemen van de juiste stappen.

Drie categorieën
De veranderingen die u aan uw woning aanbrengt, verdelen wij onder in drie categorieën. Voor elke categorie gelden aparte spelregels.

Categorie 1: Zelf Aan te brengen Voorzieningen (ZAV)
Als u uw woning zelf wilt aanpassen aan uw woonwensen.

Categorie 2: Wonen op maat (WOM) - tegen huurverhoging
Als u Beter Wonen vraagt uw woning aan te passen, omdat u bijvoorbeeld nog geen centrale verwarming, wasmachine-aansluiting of afzuigkap heeft.

Categorie 3: Aanpassingen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Als u om medische redenen bepaalde aanpassingen nodig heeft in uw woning.

Categorie 1: Zelf Aan te brengen Voorzieningen (ZAV)
Als u zelf uw woning aanpast, moet uw ZAV voldoen aan onder meer:
▪ bouwtechnische eisen op het gebied van veiligheid, kwaliteit van de materialen en er mag geen overlast voor omwonenden door ontstaan;
▪ onderhoudstechnische eisen: reparaties of vervangingen moeten eenvoudig uit te voeren zijn met materiaal van Beter Wonen;
▪ verhuurtechnische eisen: de huurprijs voor een eventuele volgende huurder mag niet te hoog worden als gevolg van uw ZAV.

In deze tabel ziet u wanneer een aanvraag noodzakelijk is.

Het ZAV-stappenplan
Hieronder staat wat u moet doen voor een aanvraag ZAV.
Stap 1: U vult het aanvraagformulier voor de aanpassing in. U kunt op onze website het formulier digitaal invullen en per mail naar ons versturen;
Stap 2: Van Beter Wonen ontvangt u binnen een aantal dagen schriftelijk bericht. Krijgt u toestemming? Dan ontvangt u tevens de voorwaarden waaraan uw voorziening moet voldoen;
Stap 3: Als u een bouwvergunning nodig heeft, dan vraagt u deze aan bij de gemeente. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Zie ‘Toetsing door de gemeente’ verderop in dit bericht;
Stap 4: U laat Beter Wonen minstens 2 werkdagen van tevoren weten wanneer u begint met de werkzaamheden. Onze opzichter controleert indien nodig de uitvoering van uw werk.

Als u gaat verhuizen
Goed onderhouden voorzieningen, die voldoen aan de hiervoor gestelde eisen, kunt u laten zitten wanneer u hiervoor schriftelijk toestemming van Beter Wonen heeft
ontvangen. De opzichter beoordeelt dit tijdens de vooropname van de woning. In de tabel ‘Voorzieningen’ vindt u op alfabetische volgorde alle voorzieningen die hiervoor in aanmerking komen.

Hoe zit het met bestaande voorzieningen?
Misschien zijn er in uw huurwoning ooit al voorzieningen aangebracht door een vorige huurder. Er kan dan onduidelijkheid bestaan over de vraag of die voorzieningen zijn
goedgekeurd door Beter Wonen. Neem in dat geval contact op met ons Klant Contact Centrum. Onze medewerkers kunnen u hierover informatie verstrekken.

Categorie 2: Wonen op Maat
Niet alle woningen zijn hetzelfde en soms ontbreken een aantal voorzieningen die vandaag de dag heel gebruikelijk zijn. Bijvoorbeeld een centrale verwarming, een
wasmachine-aansluiting of een afzuigkap. Dit komt bijvoorbeeld voor in woningen die al heel lang aan dezelfde huurder zijn verhuurd. Tegen huurverhoging kan Beter Wonen deze werkzaamheden alsnog uitvoeren.

Hoe werkt het?
U vult het aanvraagformulier voor de aanpassing in. U kunt op onze website het formulier digitaal invullen en per mail naar ons versturen. Wij bekijken of de door u aangevraagde voorziening past binnen de mogelijkheden. Zo ja, dan ontvangt u van ons een opgave van de huurverhoging die u straks gaat betalen. Als u met deze opgave akkoord gaat, brengen wij de gewenste voorziening voor u aan.

Categorie 3: Voorzieningen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Als er om medische redenen iets aan uw woning moet veranderen, vraagt u dat aan bij de gemeente. De afdeling WMO beoordeelt of de gewenste aanpassing mogelijk is. Zij laten u weten wat de eventuele financiële consequenties voor u zijn. Zodra de gemeente akkoord is en u de eigen bijdrage heeft betaald, voert Beter Wonen de benodigde werkzaamheden uit.

Toetsing door de gemeente
Voor sommige aanpassingen, met name aan de buitenkant van de woning, heeft u een vergunning of toestemming van de gemeente nodig. Meer informatie vindt u op de
website van de Gemeente Almelo onder Omgevingsvergunning | Gemeente Almelo. Voor uw contacten met de gemeente is het wenselijk dat u vast een situatieschets heeft van uw plan en documentatie over het bouwwerk dat u wilt bouwen.